Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NAREDBA O OBAVEZNIM VETERINARSKIM MJERAMA U RS U 2017. GODINI: Naložena obavezna vakcinacija goveda protiv zarazne bolesti "kvrgave kože", čije će troškove snositi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Naredbom je omogućena i vakcinacija protiv bolesti plavog jezika

06.06.2017.


Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske prof. dr Stevo Mirjanić donijeo je Naredbu o obaveznim veterinarskim mjerama u 2017. godini, kojom je naložena obavezna vakcinacija goveda protiv zarazne bolesti "kvrgave kože".

Naredbom je pojašnjeno da troškove obavezne vakcinacije goveda snosi Ministarstvo, dok je vakcina donacija Generalnog direktorata EU za hranu i potrošače i Švedske agencije za međunarodnu saradnju i razvoj (SIDA).

Naredbu su dužne da provedu nadležne veterinarske organizacije, a planirano je da se vakciniše oko 150.000 goveda u Republici Srpskoj.

Osim pomenute Naredbe, donesene su i izmjene Pravilnika o podsticajima i Pravilnika o fondu za suzbijanje zaraznih bolesti.

U prvom krugu vakcinišu se goveda iz najugroženijih opština, koje se nalaze u A zoni, tj. području koje graniči sa Srbijom i Crnom Gorom. U ovu svrhu je veterinarskim organizacijama Zone A već podijeljeno 65.600 doza vakcina.

Osim obavezne vakcinacije svih goveda protiv bolesti kvrgave kože, naredbom je omogućena i vakcinacija protiv bolesti plavog jezika.

Nažalost, vakcine protiv bolesti plavog jezika još nema u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini zbog čega zainteresovani farmeri ne mogu ostvariti pravo na vakcinaciju, iako sami snose troškove, pa je ministar naložio hitan sastanak sa predstavnicima stočara, veterinarskih organizacija i veledrogerija – mogućih uvoznika kako bi se hitno našlo rješenje i preduzele sve neophodne mjere da se vakcina hitno uveze.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 03.06.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772