Zastava Srbije

VLADA BRČKO DISTRIKTA: Odobren Nacrt zakona o izmjeni zakona o Vladi Brčko distrikta

06.06.2017.


Vlada Brčko distrikta odobrila je Nacrt zakona o izmjeni Zakona o Vladi Brčko distrikta i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Na ovaj način, Zakon o Vladi Brčko distrikta usklađuje se sa Statutom distrikta, koji je u sebe preuzeo i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, koja, između ostalog, predviđa i presumpciju nevinosti.

"Do sada je jedino na prostoru Brčko distrikta bilo zastupljeno rješenje da član Vlade automatski bude razriješen dužnosti u slučaju potvrđivanja optužnice, što je ostavljalo prostor za zloupotrebe ove odredbe i to se u mnogo navrata i činilo u prethodnom periodu", rekao je gradonačelnik distrikta Siniša Milić.

On je dodao da je Distrikt u tim situacijama gubio značajna finansijska sredstva, jer je morao da plati stotine hiljada maraka za naknadu štete onima koji su zbog ove zakonske odredbe bili prinuđeni da odstupe od svojih funkcija, a koji su u kasnijem sudskom postupku potvrdili nevinost.

Ovim se Zakon o Vladi Brčko distrikta usklađuje sa zakonskim rješenjima u ovoj oblasti koja se primjenjuju u entitetima i na nivou Savjeta ministara.

"I kada zakon stupi na snagu, predstavnici Skupštine i dalje mogu u skladu sa svojim ovlaštenjima, procjenjujući težinu optužbi koje se stavljaju na teret članu Vlade ili samom gradonačelniku, da donesu odluku o njegovom razrješenju, tako da se tu ništa ne mijenja u pogledu ostvarivanja pravde, ali se na određeni način Vlada štiti od štetnih uticaja i zloupotreba odredbe koja je bila na snazi", dodao je Milić.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 05.06.2017.

Naslov: Redakcija