Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojene informacije o stanju i pojavama vršnjačkog nasilja i nasilja među djecom u BiH, o primjeni Odluke o instrumentima za usklađivanje zakonodavstva BiH sa pravnom stečevinom EU


Vijeće ministara BiH usvojilo je 3. juna 2016. godine i uputiće Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Informaciju o stanju i pojavama vršnjačkog nasilja i nasilja među djecom u Bosni i Hercegovini.

Ovu Informaciju su pripremili Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo civilnih poslova s prijedlogom mjera koje, između ostalog, uključuju uspostavu baze podataka o vršnjačkom nasilju.

Na bazi dobijenih informacija obrazovnih institucija u BiH, predložena je izrada protokola o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja i programa prevencije nasilja nad djecom na prostorima gdje to do sada nije urađeno, te uključivanje ovih programa u redovnu nastavu. Prijedlog mjera, između ostalog, uključuje i bolje povezivanje vladinih i nevladinih organizacija koje se bave pitanjima djece radi jedinstvenog preventivnog djelovanja i sprečavanja vršnjačkog nasilja.

Obrazovne institucije u BiH konstatirale su da vršnjačko nasilje nije raširena pojava, ali su preduzete određene preventivne mjere kako bi bili spriječeni pojedinačni slučajevi u BiH.

Vijeće ministara usvojilo je Informaciju Direkcije za evropske integracije o primjeni Odluke o instrumentima za usklađivanje zakonodavstva Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom Evropske unije u periodu od 6.4.2015. do 6.4.2016. godine.

Ministarstva i druge institucije BiH i rukovodioci organa uprave ovlašteni za donošenje propisa zaduženi su da osiguraju stručnu pomoć Direkcije za evropske integracije u fazi izrade pravnog propisa za koji je potrebno usklađivanje s pravnom stečevinom Evropske unije.

Preciznije, potrebno je uključiti predstavnike Direkcije za evropske integracije u radne grupe za izradu propisa i pribaviti mišljenje Direkcije za evropske integracije o usklađenosti propisa s pravnom stečevinom EU.

Rukovodioci organa uprave zaduženi su da, u pripremi prijedloga propisa iz svoje nadležnosti, obavezno pribave mišljenja nadležnih organa.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva finansija i trezora o zahtjevu Tužiteljstva Bosne i Hercegovine za sredstva iz tekuće budžetske rezerve u svrhu finansiranja troškova ekshumacija, kojim je zatraženo dodatnih dva miliona BAM za finansiranje troškova ekshumacije.

Vijeće ministara BiH podržava nastavak procesa ekshumacija i poziva Tužiteljstvo BiH da izvrši sveobuhvatnu analizu potrebnih sredstava i putem prestruktuiranja osigura finansiranje ove aktivnosti u skladu s utvrđenim prioritetima, tim prije što su sredstva budžetske rezerve ograničena i namijenjena finansiranju aktivnosti u iznimnim slučajevima, koja nisu mogli biti planirana budžetom.

S ciljem realizacije zaključka 5. hitne sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Vijeće ministara zadužilo je ministra civilnih poslova BiH i državnog koordinatora za popis stanovništva Adila Osmanovića da, u saradnji s direktorom Agencije za statistiku BiH, pripremi i Vijeću ministara za narednu sjednicu dostavi Informaciju o odluci o usvajanju Jedinstvenog programa obrade podataka popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine.


Izvor: Vebsajt BHRT, 03.06.2016.