Zastava Srbije

OBAVJEŠTENJE ZA SPORTSKE ORGANIZACIJE U RS O NAČINU PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU NAJNIŽE PLATE I DOPRINOSA I POREZA ZA APRIL

06.05.2020.


Nakon što je Ministarstvo porodice, omladine i sporta na osnovu obraćanja sportskih organizacija utvrdilo spisak za ostvarenje prava na plaćanje poreza i doprinosa za isplaćene plate za mart 2020. godine i proslijedilo isti nadležnim institucijama na dalje postupanje, pozivaju se sve sportske organizacije da se prijave za sredstva za isplatu najniže plate i doprinosa i poreza za istu za april 2020. godine putem sajta Vlade Republike Srpske.

Upitnik za prijavu je dostupan na sljedećem sajtu http://prijava.vladars.net/index.php/363763

Sve informacije o prijavi možete pronaći na sajtu Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/Pages/default.aspx.

Rok za prijavu jeste 8. maj 2020. godine.

Takođe, napominju da ste uz gore navedeno dužni zahtjeve podnijeti i Poreskoj upravi Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 04.05.2020.

Naslov: Redakcija