Zastava Srbije

SUDOVI USKORO POČINJU DA RADE U PUNOM KAPACITETU

06.05.2020.


Pravosuđe u BiH još se neće vratiti na stari režim rada, od prije pandemije virusa korona, a istovremeno sve je više pravnih stručnjaka koji tvrde da je Odluka VSTS BiH o organizaciji rada sudova i tužilaštava u vanrednim okolnostima zadiranje u nadležnosti Republike Srpske.

Šef Delegacije EU Johan Satler uputio je pismo predsjedniku VSTS Milanu Tegeltiji u kome zahtijeva da sudovi i tužilaštva što prije počnu s radom. Tegeltija se poziva da hitno preispita "svoju odluku o obustavi rada" i preporučuje mu da uvede mjere u svakodnevni rad VSTS, koje će osigurati maksimalnu transparentnost.

"Takođe vas pozivamo da obezbijedite da sudovi i tužilaštva nastave rad na rješavanju zaostataka i da se pridržavaju svojih godišnjih planova gdje god je to moguće. Vaša mjera od 22. marta nalaže rad samo na prioritetnim predmetima", istakao je, između ostalog, Satler.

Tegeltija odgovara da je zahvalan Satleru i EU, ali ipak tvrdi da je u jednom dijelu pisma očigledno riječ o nesporazumu.

Iako mi pravimo plan liberalizacije mjera u sudovima, naš prioritet je i dalje zdravlje stanovništva. Mi nećemo preduzimati nijednu nerazumnu mjeru koja bi mogla da ugrozi zdravlje ljudi, koji bi zbog posla ili po pozivu u tim okolnostima morali da dođu u sudove. Redovnog rada u sudovima nema bez ročišta, a ročišta nema bez ljudi, i to je obično više ljudi stiješnjeno u malim sudnicama u kojima je teško obezbijediti socijalnu distancu – rekao je Tegeltija.

Naime, VSTS BiH je 22. marta donio Odluku o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u BiH kojom je uredio funkcionisanje pravosudnih organa u vrijeme korona virusa.

Odlukom je, između ostalog, rečeno da se odlažu glavni pretresi u krivičnoj materiji (osim izuzetaka iz te odluke), da se odlažu ročišta u prekršajnoj i građanskoj materiji, da se moraju organizovati dežurstva sudija i tužilaca, da na posao dolaze samo dežurne sudije i tužioci.

Međutim, sudija Okružnog suda u Banjaluci Milan Blagojević uputio je otvoreno pismo VSTS BiH u kome tvrdi da oni nemaju zakonsko pravo na takvu odluku, jer je organizacija rada pravosuđa u RS stvar Ministarstva pravde RS. Istovremeno, institucije RS je prozvao zbog ćutanja.

Predsjednik VSTS Milan Tegeltija nije želio da komentariše pismo Blagojevića, a na pitanje da li je Odluka VSTS suprotna zakonima RS, iz Ministarstva pravde Srpske stigao je opširan odgovor u kome se kaže da Ministarstvo postupa u skladu sa svojim zakonskim obavezama i odlukama, prije svega, nadležnih institucija i tijela RS.

VSTS ne pominju ni jednom riječju, ali zato ističu da su, imajući u vidu cjelokupnu epidemiološku situaciju, Vlada RS i Ministarstvo pravde preduzeli sve neophodne mjere radi očuvanja života i zdravlja građana u RS.

Dodaju da je jedna od mjera bila donošenja preporuka svim pravosudnim institucijama u pogledu organizacije rada, radi smanjenja broja socijalnih kontakata i zaštite svih zaposlenih u pravosudnim institucijama uz održavanje minimalnog procesa rada, kako bi se zaštitila prava i slobode svih građana, koje su zagarantovane Ustavom RS, te osigurao nesmetan pristup pravdi.

Shodno navedenom, 16. marta 2020. održan je sastanak ministra pravde sa rukovodiocima pravosudnih institucija, te je Ministarstvo uputilo svim pravosudnim institucijama Obavještenje kojim se donose preporuke na način da se sve pravosudne institucije u RS pridržavaju odluka kriznih štabova, da se izvrši dezinfekcija svih prostorija i upoznaju svi zaposleni sa istim, da se redukuje broj zaposlenih, kao i da se, gdje je moguće, organizuje rad od kuće, da se sva ročišta otkažu odnosno da se nova ročišta ne zakazuju izuzev onih ročišta koji su hitna i neodložna, da se organizuje skraćeno radno vrijeme, uz osiguranje nesmetanog procesa rada, da se prijem i dostava pismena organizuje putem pošte, da se obustave posjete prema pritvorenicima i ne upućuju u kazneno-popravne ustanove lica kojima je izrečena kazna zatvora u prekršajnom postupku – kažu u Ministarstvu pravde.

Podsjećaju da su, u skladu sa Odlukom NSRS o proglašenju vanrednog stanja za teritoriju RS, dostavili Vladi tekst Uredbe sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja u RS, koju je Vlada RS usvojila, a potom predsjednica RS donijela.

S obzirom da je u RS, na osnovu odluka Republičkog štaba za vanredne situacije, počelo postepeno ublažavanje mjera koje su na snazi, ministar pravde je održao sastanak s rukovodiocima pravosudnih inistitucija u pogledu sprovođenja ublažavanja mjera u ovim institucijama. Na osnovu usvojenih zaključaka sa ovog sastanka, sve pravosudne institucije u RS će putem dopisa biti obaviještene o preporukama radi sprovođenja postepenog i kontrolisanog ublažavanja mjera – kaže se u odgovoru Ministarstva pravde RS.

Doktor prava iz Banjaluke Duško Košpić takođe smatra da nije postojao pravni osnov koji daje nadležnost VSTS da donese Odluku o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u BiH za vrijeme pandemije.

Konkretna Odluka VSTS u suprotnosti je i sa Zakonom o sudovima RS, obzirom da je Odlukom određeno da se neke stvari rade onlajn, što znači van sjedišta suda, dok je Zakonom o sudovima RS u članu 19. određeno "obavljanja poslova u sjedištu i van sjedišta suda". Takođe, u smislu navedenog, određuje se u stavu 6. člana 20. ovog Zakona "ili drugih opravdanih razloga", što može da uključuje razne opravdane situacije, a što daje mogućnost predsjedniku suda da odredi da se može voditi postupak i van mjesta u kojem bi se trebao voditi – kaže Košpić.

Prema njegovim riječima, potrebno je takođe navesti da je Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju navedeno da se unutrašnje poslovanje u sudovima organizuje tako da sud može zakonito, blagovremeno i efikasno obavljati svoju funkciju, te je određeno da je za primjenu Pravilnika odgovoran predsjednik suda.

Po pitanju zahtjeva gospodina Satlera da sudovi i tužilaštva počnu s radom, isti je potpuno opravdan, jer je VSTV stvorio pravno-faktičku situaciju kojom je dao "prednost virusu u odnosu na vladavinu prava" – zaključuje Košpić.


IZVOR: Vebsajt Srpskainfo, Slobodan Popadić 29.04.2020.

Naslov: Redakcija