Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika

RADNA VERZIJA OPŠTEG KOLEKTIVNOG UGOVORA U RS: Visina regresa iznosi najmanje 450 KM, a poslodavci su oslobođeni plaćanja poreza i doprinosa na to novčano davanje. Usaglašen je i uslov za povećanje plata radnicima na osnovu radnog staža

06.05.2019.


O tekstu Opšteg kolektivnog ugovora, koji su socijalni partneri prošle sedmice konačno dogovorili, svaki od partnera trebalo bi da se izjasni do kraja maja, ali je već sada usaglašeno nekoliko odredbi.

Jedna od njih je ona o visini regresa, a opšti kolektivni ugovor predviđa da on iznosi najmanje 450 KM i da su poslodavci oslobođeni plaćanja poreza i doprinosa na to novčano davanje. Usaglašen je i uslov za povećanje plata radnicima na osnovu radnog staža. U tekstu tako stoji da će se naknada uvećavati za 0,3 kako je navedeno i u Zakonu o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016 i 66/2018). Svi socijalni partneri se još, međutim, nisu usaglasili oko prijedloga uvećanja i po drugim osnovama. Radna verzija predviđa nekoliko takvih uslova.

"-Po osnovu rada noću - za 30%

-Po osnovu prekovremenog rada - za 25%

-Po osnovu rada na dane državnog praznika ili druge dane u koje se po zakonu ne radi - za 40%", stoji u ugovoru.

U Radnoj verziji Opšteg kolektivnog ugovora stoji da će poslodavac, u slučaju smrti radnika, isplatiti pomoć u visini najmanje tri prosječne plate, dvije u slučaju smrti člana uže porodice i jednu u slučaju teške invalidnosti ili bolesti radnika. Propisano je i na koliko dana plaćenog odsustva u toku godine radnik ima pravo. Ono što je zanimljivo je to da u radnoj verziji piše da bi najduže plaćeno odsustvo dobili sindikalni predstavnici za potrebe učešća u radu sindikalnih organa i edukacija. Duže i od radnika koji sklapaju brak, ili dobiju dijete.

"-Prilikom sklapanja braka – 2 radna dana

-Prilikom smrti člana porodice - 3 radna dana

-U slučaju teže bolesti člana porodice – 2 radna dana

-Prilikom rođenja djeteta - 1 radni dan

-Prilikom dobrovoljnog davanja krvi - 2 radna dana prilikom svakog davanja i to dan davanja krvi i naredni radni dan

-Učešće ovlaštenog sindikalnog predstavnika u radu sindikalnih organa i sindikalnih edukacija – do 5 dana", stoji u ugovoru.

Oko te stavke se socijalni partneri ipak nisu usaglasili. Sve one oko kojih jesu, naći će se u konačnoj verziji dokumenta. U savezu sindikata su njavili da će njihov stav biti poznat već sredinom maja. Do kraja maja bi trebalo da se izjasne i poslodavci. Republika Srpska bi tako, tri godine nakon usvajanja novog Zakona o radu, konačno dobila Opšti kolektivni ugovor.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, Vedrana Kulaga, 04.05.2019.

Naslov. Redakcija