Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

POTPISAN UGOVOR O IZRADI DIGITALNE BAZE PODATAKA KATASTRA KOMUNALNIH UREĐAJA

06.03.2020.


Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Bosiljka Predragović i dekan Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci Brankica Milojević potpisale su danas ugovor o izradi digitalne baze podataka katastra komunalnih uređaja vrijedne 780.000 KM.

Predragovićeva je navela da Uprava do sada nije imala jednu bazu u kojoj bi bili upotpunjeni svi podaci koji se tiču katastra vodova, pa je bilo potrebno raspisivanje javne nabavke za njenu izradu.

"Katastar vodova je jedan od značajnih geoprostornih podataka koji bi Uprava trebalo da ima na svom geoportalu. To znači da ti podaci treba da budu u skladu sa 'inspajer' direktivom, koja je obaveza za infrastrukturu geoprostornih podataka EU", rekla je Predragovićeva.

Ona je istakla da je veoma značajno da institucije i javne ustanove u Srpskoj dobiju ovakve ugovore koji će im omogućiti finansiranje svog naučnoistraživačkog rada, stipendiranje studenata, te razvoj ove oblasti.

Prema njenim riječima, potrebno je da svaki investitor prilikom izvođenja građevinskih radova zna gdje su položeni vodovi, a na osnovu podataka Geodetske uprave će to i dobiti.

Predragovićeva naglašava da je bitni i što se nad ovim vodovima utvrđuje vlasništvo, te istakla da kompanije koje su vlasnici tih vodova mogu da izlaze na tržište, "ne samo u pogledu prodaje i kupovine takvih vodova, nego i uopšte vrijednosti kojom oni kao svojim kapitalom mogu da raspolažu". "Bez registracije nekretnina kroz sve naše projekte, ne možemo ni da imamo njihovu pravu vrijednost", rekla je Predragovićeva i dodala da je ovo prvi korak te izrazila nadu da će narednom periodu biti tačno urvrđeno vlasništvo nad vodovima.

Milojevićeva, koja je ugovor potpisala u ime grupe ponuđača koju čine Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjaluci i Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, rekla je da je dokument značajan za ove obrazovne ustanove i potvrda njihove kompetentnosti i referentnosti, odnosno da sa svojim kadrom mogu da odgovore na zahtjeve visoke stručnosti.

Ona je dodala da je ovo rezultat dugogodišnjeg istraživanja koje ovaj fakultet sprovodi na polju geodezije i njenih užih oblasti, koje zahtijevaju stalnu edukaciju i praćenje savremenih informacionih tehnologija i novih metodologija.

Kako je istakla, podaci ažurnog digitalnog katastra će biti urađeni na teritoriji 20 administrativnih opština Republike Srpske i odmah će biti u funkciji i na raspolaganju komunalnim i drugim instutucijama koje se bave vodovima i uz Upravu će se dati smjernice kako će se dalje postupati sa svim planskim aktivnostima na polju komuanlnog katastra i definisanja i arhiviranja tih podataka.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, 03.03.2020.