Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

JOŠ UVIJEK NERIJEŠEN SPOR BIH I SLOVENIJE U VEZI SA PRAVIMA VOJNIH LICA

06.03.2018.


BiH i Slovenija godinama ne uspijevaju da stave tačku na spor u vezi sa pravima vojnih lica koja su u slovenačkim kasarnama radila prije gotovo pet decenija.

Riječ je o pripadnicima bivše JNA koji su bili u službi u Sloveniji do posljednjeg dana 1972. godine i koji su danas u nezavidnom položaju jer ne mogu da ostvare prava kao njihove kolege koje su u istoj zemlji službovale od 1973. do početka devedesetih godina.

Pitanja staža vojnih osiguranika regulisana su Sporazumom o socijalnom osiguranju između BiH i Slovenije potpisanim 2007. godine, ali se odnosi na prava vojnika po osnovu rada od 1. januara 1973. do 8. oktobra 1991. godine.

Slovenija je, prema navodima poslanika u Parlamentu BiH Aleksandre Pandurević, jedina država bivše SFR Jugoslavije sa kojom je ostalo neriješeno pitanje staža vojnih osiguranika do 31. decembra 1972. godine.

Zbog toga su, kaže, lica koja su bila na službi u Sloveniji do tada, a nisu državljani te zemlje, u nezavidnom položaju.

- U Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja RS kažu da taj staž treba ići na teret Slovenije, dok slovenački fond tvrdi da staž može ići na njihov teret isključivo za državljane Slovenije - navela je Pandurevićeva.

U Fondu PIO RS ukazali su da im se žalilo nekoliko građana sa ovim problemom i potvrdili da problem leži u različitom tumačenju propisa.

U Ministarstvu civilnih poslova BiH su rekli da su sa nadležnima za oblast penzijskog i invalidskog osiguranja u RS i FBiH u nekoliko navrata pozivali slovenačku stranu na rješavanje spornog pitanja.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, V.K.. 05.03.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772