Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

KRIVIČNI ZAKON BIH: Iako je propisano da se kazna zatvora do 12 mjeseci može zamijeniti društveno korisnim radom, ova alternativa se ne primjenjuje u svim dijelovima BiH

06.03.2018.


Iako je Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 3/2003, 32/2003 - ispr., 37/2003, 54/2004, 61/2004, 30/2005, 53/2006, 55/2006, 8/2010, 47/2014, 22/2015 i 40/2015), koji je donesen 2003. godine, propisano da se kazna zatvora do 12 mjeseci može zamijeniti društveno korisnim radom, ova alternativa se ne primjenjuje u svim dijelovima BiH. Prema podacima Federalnog ministarstva pravde u 2016. godini zabilježena su 102 slučaja izricanja ovakve kazne, dok se u RS-u ovaj dio zakona još ne praktikuje.

Zatvori su svakako prenatrpani, a služenje kazne kroz društveno koristan rad osigurava i uštede u finansijama ukoliko se uzme u obzir da dan zatvora u KS košta 100 KM. U FBiH se zakon primjenjuje od 2010. godine, kada je donesen pravilnik koji dodatno uređuje ovu oblast, a prema njemu osuđenik može raditi najmanje 10, a najviše 90 radnih dana.

Društveno koristan rad biraju najčešće osobe koje su osuđene za nedozvoljeno posjedovanje, upotrebu ili omogućavanje upotrebe narkotičkih sredstava, imovinsk delikte (krađe, šumske krađe, džepne krađe i prevare) te krivična djela nanošenja tjelesnih povreda i nasilja u porodici.

Na području KS osuđenici mogu "odslužiti" kaznu radeći u KJKP Rad, KJKP GRAS, KJKP Park, KJKP Pokop te Terapijskoj zajednici Kampus KS.

Kako je rekao Mirza Ramić, portparol KJKP Rad, od početka ove godine nije bilo osoba koje izdržavaju kaznu društveno korisnog rada, dok su u 2017. godini bila tri osuđenika. Osuđenici većinom rade na poslovima uređenja i čišćenja.

Rad za opšte dobro na slobodi u 2017. godini u Zeničko-dobojskom kantonu iskoristilo je 19 osuđenika. Na području ovog kantona osuđenici mogu raditi u Domu za stare osobe u Zenici, preduzeću Alba u Zenici, Kulturno-sportskom centru Kakanj te na Gradskom groblju Visoko. Osim uređenja i održavanja, osuđenici rade na reciklaži, kao i frizerske poslove.

Na području Unsko-sanskog kantona osuđenici mogu raditi u 20 poslovnih subjekata i uglavnom je riječ o fizičkim poslovima.

U Brčko distriktu ova mjera se primjenjuje od 2014. godine. U prošloj godini Osnovni sud Brčko distrikta BiH je dostavio Pravosudnoj komisiji na izvršenje 16 pravosnažnih presuda.

"Poslovi na kojima se obavlja djelatnost mogu biti poslovi nekvalifikovanog do visokokvalifikovanog radnika, odnosno pomoćni i administrativno-tehnički poslovi. Trenutno Pravosudna komisija ima zaključen ugovor s Javnim preduzećem Komunalno d.o.o Brčko distrikt BiH. Osuđene osobe se raspoređuju u skladu sa sposobnostima i znanjima, a pri tome vodeći računa i o potrebama javnog preduzeća. Najčešći poslovi su: radnik na održavanju teretnih vozila, cvjećar, praoničar, radnik na prikupljanju otpada, skladištar materijala i sl.", Ukazala je Jelena Lakić, portparol Pravosudne komisije Brčko distrikta.

U narednim mjesecima očekuje se da će BiH raditi na izmjenama krivičnih zakona kako bi bili usklađeni s evropskim standardima, što bi podrazumijevalo i da kazne društveno korisnog rada budu više primjenjivane u odnosu na dosadašnji period.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, 04.03.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772