Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

POTPISAN MEMORANDUM O IZMIRIVANJU OBAVEZA NASTALIH POVODOM IZVRŠENJA ODLUKA USTAVNOG SUDA RS VEZANO ZA IZMIRIVANJE TROŠKOVA PREVOZA RADNIKA, SA PREDSTAVNICIMA GRANSKIH SINDIKATA

06.03.2018.


Potpredsjednik Vlade Republike Srpske Anton Kasipović potpisao je, u Banjoj Luci, u ime Vlade Republike Srpske, Memorandum o izmirivanju obaveza nastalih povodom izvršenja odluka Ustavnog suda Republike Srpske vezano za izmirivanje troškova prevoza radnika, sa predstavnicima granskih sindikata.

Memorandum su potpisali predsjednici Sindikata obrazovanja, nauke i kulture, Dragan Gnjatić, Sindikata radnika unutrašnjih poslova Anica Jondić, Sindikata uprave Božo Marić i Sindikata pravosuđa Siniša Petrović.

Memorandum predviđa da se naknada troškova prevoza, prilikom dolaska na posao i povratka sa posla, isplaćuje u skladu sa odredbama posebnih kolektivnih ugovora, i to za radnike kojima je mjesto stanovanja udaljeno od radnog mjesta preko četiri kilometra, u visini pune cijene prevozne karte u javnom saobraćaju ili ugovorene cijene mjesečne karte kod ovlašćenog prevoznika.

Takođe, potpisnici Memoranduma su se saglasili da se obaveze nastale radi izvršenja odluka Ustavnog suda Republike Srpske za period 2016. i 2017. godine, a koje nisu utužene, počnu izmirivati nakon realizacije Memoranduma o razumijevanju o izmirivanju obaveza iz prethodnog perioda zaključenog dana, 21.04.2017. godine, i to u šest rata.

Vlada Republike Srpske, uvažavajući dosadašnju međusobnu saradnju i nužnost postojanja socijalnog dijaloga na partnerskim osnovama, izražava spremnost da i ubuduće sa sindikatima razgovara o svim pitanjima vezanim za ostvarivanje prava i obaveza propisanih kolektivnim ugovorima.

Potpisivanju Memoranduma u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske prisustvovali su ministar unutrašnjih poslova Srpske Dragan Lukač, ministar prosvjete i kuture Dane Malešević te ministarka uprave i lokalne samouprave Lejla Rešić.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde, 05.03.2018.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772