Zastava Srbije

OMBUDSMAN ZA LJUDSKA PRAVA BIH: Tokom 2016. godine na rad sudova stiglo je 569 žalbi. Analizom je utvrđeno da građani traže pomoć zbog neprimjerene dužine trajanja postupaka i nedjelotvornog sprovođenja sudskih odluka. Na rad sudija žale se zbog povreda odredbi procesnih zakona, povrede prava u vezi sa postupanjem sudova i principa nepristranosti, nedonošenja sudskih odluka na zakonit način i u roku, te neujednačenosti sudske prakse

06.03.2017.


Sudovi, tužilaštva i advokati našli su se na meti stanovnika u više od polovine žalbi zbog kršenja njihovih političkih i građanskih prava, koje su 2016. godine stigle u kancelariju Ombudsmana za ljudska prava BiH.

Ombudsmani su 2016. godine dobili 2.977 žalbi, što je na nivou iz prethodne godine. Najveći broj žalbi odnosio se na povredu građanskih i političkih - 1.718 ili 57,7 odsto. Na rad sudova stiglo je 569 žalbi. Analizom žalbi utvrđeno je da građani traže pomoć ombudsmana zbog neprimjerene dužine trajanja postupaka i nedjelotvornog sprovođenja sudskih odluka. Na rad sudija žale se zbog povreda odredbi procesnih zakona, povrede prava u vezi sa postupanjem sudova i principa nepristranosti, nedonošenja sudskih odluka na zakonit način i u roku, te neujednačenosti sudske prakse.

Najviše žalbi odnosilo se na rad Kantonalnog i Opštinskog suda u Livnu, Opštinskog suda u Sarajevu, Osnovnog suda u Banjaluci i sarajevskog Kantonalnog suda. Stanovnici su se žalili i na najviši sudsku instancu, Ustavni sud BiH, a mahom su ukazivali na dužinu trajanja postupaka na osnovu uloženih apelacija.

Nezadovoljni građani nisu zaobišli ni tužilaštva na čiji rad je 2016. godine podneseno 57 žalbi. Kao i prethodnih godina žalbe se uglavnom odnose na nepreduzimanje aktivnosti u vezi sa podnesenim krivičnim prijavama i dužinu trajanja postupka do donošenja tužilačke odluke. Za razliku od sudova, nisu objelodanjeni podaci o tužilaštvima na koje su se građani najviše žalili.

Građani su često nezadovoljni i postupcima i odlukama advokata i advokatskih komora. Pošteđeni nisu bili ni advokati koje su građani sami angažovali, ni oni koji su im dodijeljeni po službenoj dužnosti. U žalbama je izraženo nezadovoljstvo načinom zastupanja, zalaganjem tokom postupka, loša komunikacija i nedovoljna informisanost o preduzetim radnjama i propuštanje rokova za preduzimanje pravnih radnji u postupcima. Advokatske komore obuhvaćene su žalbama jer nisu pokrenule postupak na osnovu prijava na advokate.

U kancelariji Ombudsmana za ljudska prava BiH ističu da ne mogu biti zadovoljni poštivanjem političkih i građanskih prava.

- Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima obavezuje BiH da poštuje građanska i politička prava među kojima su pravo na život, slobodu vjeroispovijesti i govora, okupljanja, pravično suđenje i izborna prava. Najveći broj žalbi u našem Odjeljenju za praćenje političkih i građanskih prava dokazuje da navedena prava još nisu dovoljno ispoštovana - naveli su ombudsmani.

Žalbe na rad pravosudnih institucija:

  • 340 povreda principa nepristranosti
  • 144 neprimjerena dužina trajanja sudskih postupaka
  • 58 nedjelotvorno sprovođenje sudskih odluka
  • 27 povreda odredbi procesnih zakona
  • 57 tromost u vezi sa podnesenim krivičnim prijavama, dužina postupka do donošenja odluke

IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, Vedrana Kulaga, 04.03.2017.

Naslov: Redacija