Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRT ZAKONA O PRIJEVOZU OPASNIH MATERIJA: Donošenje zakona je obaveza koja proizilazi iz Sporazuma o pridruživanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, te je navedeno pitanje potrebno uskladiti s direktivama Evropske unije. To omogućava državi slobodno kretanje putnika i robe na nediskriminirajućoj osnovi

06.03.2017.


Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je većinom glasova na sjednici održanoj 2. marta 2017. godine Nacrt zakona o prijevozu opasnih materija i uputio ga u tromjesečnu javnu raspravu.

Nacrt zakona je delegatima obrazložio federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara, a delegat Mirko Batinić rekao da je ovaj zakon u podijeljenoj nadležnosti Federacije i kantona, zbog čega treba zatražiti i mišljenje kantonalnih skupština.

Ranije je ministar Čampara izjavio da na jedinstven način treba pravno urediti pitanje prijevoza opasnih materija u Federaciji BiH.

Zakon uređuje uvjete za prijevoz opasnih materija u cestovnom, željezničkom, zračnom i saobraćaju na unutrašnjim plovnim putevima. Propisuje obavezni odgovarajući certifikat bez kojeg ne bi bilo moguće prevoziti eksplozivne materije.

Također, uređuje dužnosti pravnih i fizičkih osoba koje učestvuju u prijevozu opasnih materija, uvjete za ambalažu i vozila.

- Donošenje zakona je obaveza koja proizilazi iz Sporazuma o pridruživanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji te je navedeno pitanje potrebno uskladiti s direktivama Evropske unije. To omogućava državi slobodno kretanje putnika i robe na nediskriminirajućoj osnovi - istakao je Čampara.

Zakon je, kako dodaje, neophodan na području Federacije jer na državnom nivou ne postoji, dok je donesen u Republici Srpskoj.

- Za provođenje ovog zakona u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine potrebno je osigurati novčana sredstva za plaće državnih službenika koji rade na rješavanju zahtjeva za izdavanje odobrenja za prijevoz opasnih materija i obavljanje poslova inspekcijskog nadzora (ukupno sedam izvršilaca) i ta sredstva su već utvrđena i planirana budžetom Federacije BiH - dodao je Čampara.

Za počinjene prekršaje zakonom su predviđene sankcije od 500 do 50.000 KM u zavisnosti od počinioca i vrste počinjenog prekršaja.

Do sada je Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova proučilo sve primjedbe i sugestije iznesene od nadležnih organa (ukupno 98) te je većinu tih sugestija prihvatilo da bi u Federaciji zakonski bio reguliran prijevoz opasnih materija.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 02.03.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772