Zastava Srbije

UREDBA O IZMJENI UREDBE O MJERILIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA I NAKNADE ZA OBAVLJANJE PRATEĆIH DJELATNOSTI NA AUTOCESTAMA I BRZIM CESTAMA U FBIH: Visina naknade za pokrivanje telekomunikacijskim signalom za telekom operatere u tunelima na dionicama autoceste iznosi 0,05 KM, a za brze ceste 0,03 KM po dužnom metru

06.02.2023.


Vlada FBiH je donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o mjerilima za obračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u Federaciji BiH.

Izmjenom je propisana da se visina naknade za pokrivanje telekomunikacijskim signalom za telekom operatere u tunelima na dionicama autoceste utvrđuje mjesečno u konvertibilnim markama po dužnom metru samozračećeg kabla za radio signal, te da ova naknada za autoceste sada iznosi 0,05 KM, a za brze ceste 0,03 KM po dužnom metru.

Kako je obrazloženo, primjena Uredbe u proteklom periodu je pokazala da visina naknada za pokrivanje telekomunikacijskim signalom samozračećeg kabla za radio signal za telekom operatere u tunelima na dionicama autoceste zbog visine nije pokazala interes telekom operatera. S obzirom da oni nisu prihvatili korištenje telekomunikacijske opreme u tunelima po dosad utvrđenim visinama naknade, odredba člana 15. Uredbe je izmijenjena.

Izmjenom Uredbe, visina naknade je korigovana i učinjena prihvatljivom telekom operaterima. Ujedno, JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar će moći ostvarivati prihod od ove usluge, što do sada nije bio slučaj, a korisnicima autoceste će biti pružena veća sigurnost i bolje usluge.


IZVOR: Vlade FBiH, 03.02.2023.

Naslov: Redakcija