Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRAVILNIK O NAČINU, POSTUPKU, OBLIKU I OBIMU KORIŠĆENJA SREDSTAVA FONDA SOLIDARNOSTI ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE DJECE U INOSTRANSTVU: Pravilnik stupa na snagu 9 februara 2018. godine

06.02.2018.


Objavljen je Pravilnik o načinu, postupku, obliku i obimu korišćenja sredstava Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje djece u inostranstvu, koji bi trebalo da stupi na snagu u petak, 9. februara 2018. godine, a njim su jasno definisane sve procedure koje je neophodno ispuniti da bi sredstva Fonda bila odobrena.

Uloga Fonda solidarnosti je da prikuplja dodatna finansijska sredstva koja će omogućiti dijagnostiku i liječenje djeci dobi do 18 godina, kojima to nije moguće pružiti u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj i u drugim zdravstvenim ustanovama sa kojima Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ima potpisan ugovor.

- Ovim pravilnikom smo dali mogućnost bolnicama da predlože više zdravstvenih ustanova, kako bismo mogli da vidimo gdje djecu mogu primiti odmaha ko je hitno potrebno hitno liječenje i gdje su troškovi manji, da bismo imali novca za liječenje još jednog djeteta - kaže Јasminka Vučković, v.d. direktora Fonda.

Taj prijedlog zajedno sa kompletnom medicinskom dokumentacijom, roditelj ili drugi zakonski zastupnik oboljelog djeteta dostavlja Fondu solidarnosti u zahtjevu za odobravanje sredstava. Prema Pravilniku predloženo liječenje ne smije biti ekperimentalno, već naučno dokazano i prihvaćeno u praksi. Proceudura koja slijedi je jasna. Dostavljenu dokumentaciju, razmatra stručna Komisija najkasnije u roku od osam dana.

- Komisija za dodjelu sredstava razmatra dostavljenu dokumentaciju i donosi stručni nalaz, ocjenu i mišljenje, kao i prijedlog o dodjeli sredstava. To se dostavlja Upravnom odboru Fonda solidarnosti na razmatranje i davanje saglasnosti. Upravni odbor daje/odbija saglasnost na dostavljeni prijedlog, a direktor na osnovu saglasnosti Upravnog odbora donosi konačno rješenje o dodjeli sredstava - pojašnjava Vučkovićeva.

Iako bi Pravilnik tek trebalo da stupi na snagu, njegov sažetak već je dostavljen svim kancelarijama Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske i zdravstvenim ustanovama, a sve u cilju bolje informisanosti roditelja djece zbog kojih je Fond i osnovan.

Informacije o načinima finansiranja liječenja djece u inostranstvu možete pronaći na ovom linku: www.zdravstvo-srpske.org. Na ovoj stranici su dostupni svi propisi i akti o radu Fonda solidarnosti, svakodnevno se ažurira stanje na računu Fonda, sa izvodima iz banaka, a može se pronaći i informativni letak o načinu ostvarivanja prava na liječenje u inostranstvu posredstvom ovog fonda.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 04.02.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772