Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: 6. februara 2018. godine 23. sjednica - Razmatranje prijedloga i nacrta zakona

06.02.2018.


Narodna skupština Republike Srpske počeće 23. redovnu sjednicu u utorak, 6. februar 2018. godine, u 10.00 časova. Na predloženom dnevnom redu nalazi 31 tačka.

Planirano je da zasjedanje, u prvom dijelu, traje 6,7. i 8. februara, a u slučaju da se u tom periodu ne realizuju sve tačke dnevnog reda, nastavak sjednice zakazan je za 13. februar.

Na predloženim dnevnom redu, koji je Kolegijum Narodne skupštine, utvrdio na sjednici održanoj 18.1.2018. godine je osam prijedloga zakona, 10 nacrta zakona i strategije, među kojima i Strategija za borbu protiv korupcije.

Trebalo bi da budu razmatrane i interpelacije o politici u oblasti zdravstvenog i penzionog sistema i o politici upravljanja javnim preduzećima u Srpskoj, čiji su predlagači narodni poslanici.

Narodna skupština Republike Srpske je na 21. redovnoj sjednici, održanoj 13. septembra 2017. godine, razmotrila Nacrt zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju koji je upućen u javnu raspravu budući da se njim uređuju pitanja koja su od opšteg društvenog interesa.

Narodni poslanici su podržali predloženi tekst Nacrta zakona i kroz diskusiju dali primjedbe na određene članove od kojih je Ministarstvo prosvjete i kulture, prilikom pripreme prijedloga, neke primjedbe usvojilo i ugradilo u Prijedlog zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju kojim se uređuje djelatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja, status učenika, nastavnika, stručnih saradnika i ostalih radnika, rukovođenje i upravljanje školom, vrednovanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada, razvijanje standarda zanimanja, finansiranje i nadzor nad radom škola, priznavanje svjedočanstava, te evidencije i javne isprave, sticanje kvalifikacija, obrazovanje odraslih i druga pitanja u vezi sa srednjim obrazovanjem.

Definisano je da radi unapređivanja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Vlada Republike Srpske osniva Savjet za razvoj predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, kao posebno savjetodavno tijelo. Savjet ima ukupno 15 članova, a imenuje ga Vlada iz reda kandidata koje predloži Ministarstvo na mandat od četiri godine.

Pred poslanicim će se naći i Nacrt strategije borbe protiv korupcije od 2018. do 2022. godine kojim su utvrđene rizične oblasti u kojima bi se trebalo djelovati u tom periodu, izložena analiza stanja o prisutnosti i percepciji korupcije, te mehanizmima i snagama borbe protiv korupcije, sa preporukama za smanjenje rizika od korupcije i unapređenje pravnih i institucionalnih kapaciteta i saradnje u borbi protiv korupcije.

Na bazi opsežne analize stanja kao i identifikovanih strateških pitanja, utvrđeno je pet strateških ciljeva i to: Jačanje pravnog i institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije; Efektivnije iskorištavanje postojećih kapaciteta i unapređenje saradnje u detekciji i procesuiranju koruptivnih djela; Jačanje transparentnosti i integriteta javnog sektora; Podizanje svijesti građana i javnosti.

Na predloženom dnevnom redu nalazi se i Nacrt zakona o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela kojim se uređuju uslovi, postupak i organi nadležni za otkrivanje, oduzimanje i upravljanje imovinom koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela i prekršaja, te međunarodna saradnja.

Ovim nacrtom zakona definišu se uslovi, postupak i organi nadležni za otkrivanje, oduzimanje i upravljanje imovinom koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela, te međunarodnu saradnju.  

Po tekstu ovog nacrta zakona u postupku oduzimanja imovine, javni tužilac vodi postupak oduzimanja imovine po službenoj dužnosti, dok je druga stranka u postupku uvijek vlasnik imovine o kojoj se raspravlja u posebnom postupku.

Prilikom odlučivanja o oduzimanju imovine sud je vezan zahtjevom javnog tužioca u pogledu imovine koju treba oduzeti. Propisuje se i nadležnost posebne organizacione Jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, čija je osnovna nadležnost otkrivanje imovine, koju vrši po službenoj dužnosti ili po nalogu nadležnog javnog tužioca i suda, kao i da poslove upravljanja oduzetom imovinom obavlja Agencija za upravljanje oduzetom imovinom, kao republička upravna organizacija u sastavu Ministarstva pravde.

Prijedlog dnevnog reda 23. redovne sjednice:

1. Poslanička pitanja i odgovori – "Aktuelni čas";

2. Prijedlog zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju;

3. Prijedlog zakona o gasu;

4. Prijedlog zakona o stranim ulaganjima;

5. Prijedlog zakona o banjama;

6. Prijedlog zakona o hemikalijama;

7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju;

8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske;

9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara;

10.  Nacrt zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske;

11.  Nacrt zakona o zaštiti žrtava ratne torture;

12.  Nacrt zakona o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela;

13.  Nacrt zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje;

14.  Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o studentskom organizovanju;

15.  Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku;

16.  Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku;

17.  Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama;

18.  Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu;

19.  Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju;

20.  Informacija o realizaciji Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj (2013 – 2017);

21.  Nacrt strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2018. do 2022. godine;

22.  Nacrt strategije zaštite zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje 2018 - 2023.;

23.  Prijedlog Budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2018. godinu;

24.  Prijedlog statističkog programa Republike Srpske za period 2018 – 2021. godina;

25.  Izvještaj o analizi i planu aktivnosti po pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina;

26.  Izvještaj o saradnji institucija Republike Srpske sa Međunarodnim krivičnim sudom za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije sa sjedištem u Hagu za period 01.01 - 31.12.2016. godine;

27.  Izvještaj o realizaciji Dugoročnog programa razvoja osnovnih geoloških istraživanja Republike Srpske za period od 2014. do 2017. godine;

28.  Informacija o aktivnostima Republike Srpske u oblastima regionalne i institucionalne saradnje;

29.  Interpelacija za razmatranje politika u oblasti zdravstvenog i penzionog sistema – prijedlog narodnih poslanika;

30.  Interpelacija za razmatranje politike upravljanja javnim preduzećima u Republici Srpskoj – prijedlog narodnih poslanika;

31.  Izbor i imenovanja.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 05.02.2018.

Naslov: Redakcija