Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI: Dom naroda Federalnog parlamenta usvojio Zakon, čime je ispunjena jedna od obaveza BiH kao potpisnice Ugovora o uspostavi Energetske zajednice

06.02.2017.


Federalni ministar energije, industrije i rudarstva Nermin Džindić izjavio je da je u četvrtak, 2. februara 2017. godine, Dom naroda Federalnog parlamenta usvojio Zakon o energijskoj efikasnosti, koji je ranije odobren u Predstavničkom domu. Zakon će stupiti na snagu nakon objave u "Sl. novinama FBiH", čime se ispunjava jedna od obaveza BiH kao potpisnice Ugovora o uspostavi Energetske zajednice.

- Zakon transponuje zahtjeve iz tri direktive, koji će se u potpunosti implementirati kroz zakonske izmjene. Zakon će rezultirati stvaranjem uvjeta za poboljšanje efikasnosti potrošnje energije u Federaciji BiH - rekao je Džindić.

Uslovno rečeno, najvažnija direktiva odnosi se na energijsku efikasnost u krajnjoj potrošnji i energijske usluge, te su u zakonu definisane mjere kojim se obavezuje javni sektor kako bi postao nosilac aktivnosti energijske efikasnosti, to jest bio bi primjer svim ostalima na koji način će se implementirati obaveze u vezi s energijskom efikasnosti.

Ovaj zahtjev se također odnosi na uvođenje kriterija energijske efikasnosti u postupke javne nabavke.

Jedna od direktiva EU vezana je za energijske karakteristike zgrada, tako će se prilikom izgradnje zgrada, njihove prodaje ili iznajmljivanja, kako je propisano u zakonu, morati osigurati dostupnost certifikata o energijskim svojstvima zgrade koji će vlasnik zgrade dati na uvid potencijalnim kupcima ili unajmljivačima.

Certifikacija zgrada također treba uključiti savjete o tome kako poboljšati energijska svojstva zgrade.

Energijske certifikate moraju raditi certificirane fizičke i pravne osobe. Tu se, kako kaže Džindić, stanje mora popraviti, jer se još nedovoljno energijska efikasnost izučava na visokoškolskim ustanovama u BiH.

- U kurikulume postdiplomskih studija energijska efikasnost je uvedena i jednom pokrenuta. To je potrebno stalno izučavati - smatra Džindić.

Predviđena je uspostava mehanizma za redovne inspekcije i ocjene sistema grijanja, ventilacije i klimatizacije, a za energijske subjekte u zakonu su propisane mjere koje se odnose na ponudu energetskih usluga i drugih mjera energetske efikasnosti krajnjim potrošačima energije.

Definirano je i donošenje jedinstvene metode za izračunavanje poboljšanja energijske efikasnosti koju je donijela Evropska komisija.

- Značajna osobina investiranja u energijsku efikasnost je samootplativost investicija, to jest otplata investicije iz ušteda kroz manje račune za potrošenu energiju - naglasio je Džindić.

Džindić je izrazio očekivanje da će primjenom Zakona o energijskoj efikasnosti doći do smanjenja negativnih utjecaja na okoliš iz energetskog sektora, poboljšanja sigurnosti snabdijevanja energijom i zadovoljavanja rastuće potrošnje energije bez značajnijih poremećaja.

Inače, u okviru Fonda za okoliš organizovan je Revolving fond putem kojeg se projekti finansiraju po kreditnoj osnovi, a povrat vrši iz ostvarenih ušteda.

Također, EBRD je osigurao kreditnu liniju za održivu energiju za zapadni Balkan koja se plasira putem lokalnih banaka učesnica kompanijama koje odobravaju kreditna sredstva kompanijama i lokalnim samoupravama.

Samo kroz kreditnu liniju 2 u BiH je implementiran 31 projekt energijske efikasnosti, od čega 29 u Federaciji BiH. Od tih projekata 22 projekta se odnose na industriju, šest na infrastrukturu, a tri na zgrade malih i srednjih preduzeća.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 03.02.2017.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772