Zastava Srbije

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U BIH: Jedna od novina je to što su za isti prekršaj propisane različite visine kazne koje u pojedinim slučajevima mogu biti i pet puta veće od najniže propisane. Raspon se propisuje za potrebe eventualnih postupaka na prekršajnim sudovima u slučaju ponovljenih prekršaja za koje se utvrdi da najniža kazna ne daje željeni efekat da prekršilac odustane od daljih činjenja prekršaja po istom osnovu

06.02.2017.


Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, čija bi primjena trebalo da počne sredinom februara 2017. godine, pooštrene su kazne za određene prekršaje u saobraćaju u odnosu na dosadašnje.

Jedna od novina jeste to što su za isti prekršaj propisane različite visine kazne koje u pojedinim slučajevima mogu biti i pet puta veće od najniže propisane.

Primjer za to je korištenje mobilnog telefona za vrijeme upravljanja vozilom za šta je propisana kazna u rasponu od 100 do 300 KM ili kazna od 400 do 1.000 KM za vozače koji na prednjem sjedištu voze dijete mlađe od 12 godina.

Pomoćnik ministra komunikacija i transporta BiH Zoran Andrić izjavio je da u slučajevima prekršaja, za koje su predviđene kazne u rasponu, policijski službenik prilikom kontrole može da prekršajnim nalogom odredi isključivo najnižu propisanu kaznu.

"Raspon se propisuje za potrebe eventualnih postupaka na prekršajnim sudovima u slučaju ponovljenih prekršaja za koje se utvrdi da najniža kazna ne daje željeni efekat da prekršilac odustane od daljih činjenja prekršaja po istom osnovu", istakao je Andrić.

Prema njegovim riječima, Zakon je rezultat rada velikog broja institucija i udruženja u BiH s ciljem podizanja nivoa saobraćajne kulture i povećanja nivoa bezbjednosti saobraćaja.

Andrić je istakao da se ovim Zakonom rješava osnovna dilema jasnog određenja naselja kao dijela naseljenog mjesta zbog primjene ograničenja brzine od 50 kilometara na čas u naselju.

"Definicija je izmijenjena na način da je Zakonom propisano obavezno postavljanje saobraćajnog znaka kojim će se jasno urediti zona naselja u kojoj važi ograničenje od 50 kilometara na čas, osim ako posebnim saobraćajnim znakom ograničenje brzine kretanja nije drugačije uređeno", naveo je Andrić.

On je dodao da se Zakonom preciznije definišu periodi za sprovođenje tehničkog pregleda za nova vozila.

"Nadležni organ, koji u evidenciji vodi vozača, dužan je da, prema informaciji zdravstvene ustanove, u roku od tri dana pozove vozača koji nije sposoban da bezbjedno upravlja vozilom i privremeno mu oduzme vozačku dozvolu, te ga uputi na vanredni ljekarski pregled ako nije saglasan sa privremenim oduzimanjem vozačke dozvole", objasnio je Andrić.

U skladu sa usvojenim zakonskim rješenjima, ovlašteno službeno lice izreći će novčanu kaznu od 400 KM vozaču kojem ustanovi više od 1,5 promila alkohola u krvi, kao i onom koji brzinu prekorači za više od 30 kilometara na čas od dozvoljene.

Sa 400 KM biće kažnjeno lice koje na putu upravlja motornim vozilom prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom, ali i vozač koji učestvuje u saobraćaju sa neregistrovanim vozilom ili čija je potvrda o registraciji istekla duže od 30 dana.

Kazna od 400 KM propisana je i za vozača koji koristi registarske tablice koje nisu izdate za to vozilo, kao i za vozača koji upravlja motornim vozilom a oduzeta mu je saobraćajna ili je na snazi zabrana upravljanja.

Iako početna visina kazne za navedene prekršaje iznosi 400 KM, za njih može biti izrečena i kazna u maksimalnom iznosu od 1.000 KM.

Zakonom je zabranjeno da vozač za vrijeme vožnje koristi mobilni telefon, odnosno druge uređaje za komunikaciju, ukoliko ne koristi opremu koja omogućava komunikaciju bez angažovanja ruku za vrijeme vožnje.

Ukoliko prekrši ovaj propis, vozač se može suočiti sa kaznom od 100 do 300 KM, koliko je propisano i za one koji nisu vezani pojasom.

Kazne sa najvišim rasponom, pri čemu je maksimalan iznos veći za pet puta od početnog, odnosno od 50 do 250 KM predviđene su za vozače kod kojih se u vozilu nađe uređaj kojim se može otkrivati ili ometati rad uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila i za vozače koji prilikom pokretanja vozila iz mjesta naglo povećavaju brzinu kretanja stvarajući prekomjernu buku i škripu.

Kaznama su obuhvaćeni i pješaci, pa je za one koji, krećući se kolovozom, koriste mobilni telefon ili imaju slušalice u ušima propisana kazna od 40 KM.

Ista visina kazne predviđena je za vozače koji u putničkom automobilu na prednjem sjedištu prevoze lice koje je pod uticajem alkohola ili opojnih sredstava.

Parlamentarna skupština BiH usvojila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, a njegova primjena počeće osam dana nakon objavljivanja u "Sl. glasniku BiH".


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, 05.02.2017.