Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O BORAVIŠNOJ TAKSI U FBIH: Visinu boravišne takse, na prijedlog Federalnog ministra okoliša i turizma, utvrđuje, Vlada Federacije BiH u prvoj polovini tekuće godine za sljedeću godinu. Nacrt zakona definira turističku organizaciju FBiH kao javnu ustanovu čiji je zadatak promocija turizma Federacije i razlikuje je od turističkih organizacija kantona, gradova ili općina te od međuopćinskih turističkih organizacija

06.01.2017.


U Federaciji Bosne i Hercegovine u proceduri je Nacrt zakona o boravišnoj taksi. Planirano je da ga Dom naroda Federalnog parlamenta razmotri na sjednici sazvanoj za 12. januar 2017. godine.

Predlagač, Federalna vlada, navodi da se tim aktom uređuju osnovni pojmovi u vezi s boravišnom taksom, obaveza plaćanja, obveznici i način plaćanja, visina, naplata, uplata i raspodjela novca od boravišne takse, nadzor, kaznene odredbe te prijelazne i završne odredbe.

Visinu boravišne takse, na prijedlog Federalnog ministra okoliša i turizma, utvrđuje, prema ovom Nacrtu zakona, Vlada Federacije BiH u prvoj polovini tekuće godine za sljedeću godinu.

Nacrt zakona definira turističku organizaciju FBiH kao javnu ustanovu čiji je zadatak promocija turizma Federacije i razlikuje je od turističkih organizacija kantona, gradova ili općina te od međuopćinskih turističkih organizacija.

Boravišna taksa je naknada za korištenje turističke, komunalne i saobraćajne infrastrukture i suprastrukture na području jedinice lokalne samouprave ili u turističkom mjestu, koju plaća domaći ili strani državljanin koji izvan svog mjesta prebivališta koristi uslugu noćenja u ugostiteljskom objektu za smještaj.

Ugostitelj je privredno društvo, obrtnik ili fizička osoba koja obavlja ugostiteljsku djelatnost, a iznajmljivač je fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u vlastitom domaćinstvu, i to usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor ili usluge smještaja u kampu koje je dobilo rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Ugostiteljski objekti za smještaj su objekti u kojima se pružaju usluge smještaja, ishrane i pića i druge uobičajene usluge u ugostiteljstvu ili samo usluge smještaja, kao što su: hotel i podvrste hotela, motel, turističko naselje, kamp, pansion, hostel, prenoćište, odmaralište, kuća za odmor, apartman, sobe za iznajmljivanje, seosko domaćinstvo, planinarski dom i drugi objekti za pružanje usluga smještaja - citat je iz Nacrta zakona.

Kao obveznici plaćanja boravišne takse navedeni su domaći ili strani državljani koji noće u ugostiteljskom objektu za smještaj. Oni treba da se evidentiraju u knjigu gostiju i plaćaju boravišnu taksu po svakom noćenju. Taksu plaćaju i vlasnici plovila koja se nalaze na vezu u luci, kada borave na plovilu, kao i sve osobe koja borave na tom plovilu, navedeno je u Nacrtu zakona

Strani državljani plaćaju boravišnu taksu pod istim uvjetima i u istom iznosu kao i domaći državljani.

Boravišna taksa je definirana kao prihod Federacije Bosne i Hercegovine, kantona i jedinice lokalne samouprave, koji se raspoređuje turističkim organizacijama Federacije, kantona i općina.

Od plaćanja su oslobođena djeca do 12 godina, osobe upućene na banjsko i klimatsko liječenje, odnosno specijaliziranu rehabilitaciju, osobe čiji je invaliditet najmanje 70 posto, vojni invalidi od prve do pete kategorije, odnosno civilni invalidi rata tih kategorija, kao i jedan pratilac ovih osoba. Oslobođena su također djeca i omladina sa smetnjama u razvoju, koja su potpuno ili djelimično zavisna od pomoći i njege druge osobe, kao i punoljetne osobe s invaliditetom koje potpuno ili djelimično zavise od pomoći i njege drugih osoba te osobe u njihovoj pratnji.

Nisu obveznici ni učenici, studenti i njihovi pratioci, koji organizirano borave u ugostiteljskom objektu za smještaj radi izvođenja škole u prirodi, ekskurzija, sportsko-rekreativnih i drugih aktivnosti, federalnih i regionalnih takmičenja u znanju i vještinama i obavezne nastave po programu nadležnog ministarstva i planu i programu visokoškolske ustanove.

Taksu ne plaćaju ni stranci što su te obaveze oslobođeni po međunarodnim konvencijama i sporazumima niti oni što organizirano, preko zvaničnih humanitarnih organizacija, dolaze radi pružanja humanitarne pomoći.

Sezonski radnici, osnovci i srednjoškolci te studenti koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojima se obrazuju, također nemaju obavezu plaćati boravišnu taksu.

Predviđeno je i da polovinu iznosa boravišne takse plaćaju mladi od 13 do 18 godina, osobe koje neprekidno borave u objektu za smještaj duže od 30 dana i one što se bave naučno-istraživačkim radom koji doprinosi turističkom razvoju.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 05.01.2017.