Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRT ZAKONA O SIGURNOSTI I ZAŠTITI NA RADU U FBIH: Nacrt zakona u skladu je sa odgovarajućim međunarodnim konvencijama i poštuje okvirne direktive Vijeća EU o uvođenju mjera sigurnosti zdravlja na radu, koje sadrže opšte principe vezane za prevenciju profesionalnih rizika i za sigurnost na radu. Nacrtom zakona predlaže se osnivanje vijeća za sigurnost i zdravlje na radu na federalnom nivou, u kojem će biti predstavnici sindikata, poslodavaca, Vlade i eksperata iz radnih odnosa

06.01.2017.


Nacrt zakona o sigurnosti i zaštiti na radu u Federaciji Bosne i Hercegovine naći će se na najavljenom dnevnom redu sjednice Doma naroda Federalnog parlamenta sazvane za 12. januar 2017. godine.

Predstavnički dom ga je odobrio 14. decembra 2016. godne, kada je resorni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača obrazložio da treba donijeti novi zakon iz ove oblasti u okviru cjelokupne reforme radnog zakonodavstva te usklađivanja s promjenama i međunarodnim standardima.

 - Treba osigurati sistem pravila za prevenciju nastanka povreda na radu, profesionalnih i drugih povreda vezanih za radni proces, posebno zaštitu žena u vezi s materinstvom, mladih i osoba s invaliditetom, kao i profesionalno oboljelih osoba, od daljnih oštećenja zdravlja i umanjenja radnih sposobnosti, za očuvanje radne sposobnosti starijih radnika u granicama primjerenim njihovoj životnoj dobi te za zaštitu radne okoline - ukazao je Drljača.

Nacrt zakona u skladu je sa odgovarajućim međunarodnim konvencijama i poštuje okvirne direktive Vijeća EU o uvođenju mjera sigurnosti zdravlja na radu, koje sadrže opšte principe vezane za prevenciju profesionalnih rizika i za sigurnost na radu.

Glavni cilj novog zakona je stvoriti uvjete što u najvećoj mogućoj mjeri smanjuju rizike od povreda na radu, profesionalnih i oboljenja vezanih za rad.

Podržalo ga je Ekonomsko-socijalno vijeće, napomenuo je ministar i dodao da se Nacrtom zakona predlaže osnivanje vijeća za sigurnost i zdravlje na radu na federalnom nivou, u kojem će biti predstavnici sindikata, poslodavaca, Vlade i eksperata iz radnih odnosa. Oni će davati prijedloge i sugestije, prevenirati mogućnosti nastanka povreda i šteta na radu.

Takođe Nacrt zakona omogućava sindikatu učešće u unapređenju sigurnosti zdravlja na radu, a poslodavcima nalaže obaveze osiguranja preventivnih mjera, sredstava i opreme lične zaštite, obavezu upoznavanja o propisima iz oblasti sigurnosti na radu i obavezno osiguranje radnog mjesta stručnog saradnika za sigurnost i zdravlje na radu.

Nacrt zakona omogućava inspekcijski nadzor i poduzimanje mjera inspektora rada.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 05.01.2017.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772