Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE: Slaba primjena Zakona u BiH

05.12.2017.


Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac izjavila je da je pravo na rad osnovno ljudsko pravo koje je značajno za razvoj društva u cjelini, te da je veoma važno da BiH obezbijedi jednake šanse svim svojim građanima da uživaju u svojim pravima bez diskriminacije.

Borovac je prije početka konferencije koja se održava povodom 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava, izjavila da BiH ima pravni okvir koji svojim građanima garantuje ravnopravnost i zaštitu od diskriminacije, ali da, kada je pitanju primjena ovih zakona, dolazi do problema, jer mnoge institucije ne izvršavaju zakone iz oblasti radnopravnih odnosa koje je BiH usvojila.

 "Institucije nisu na visini zadatka kada je u pitanju puna primjena propisa u BiH, što stvara određenu pravnu nesigurnost, i građani to osjete. Zbog toga smatram da je krajnje vrijeme da nadležne institucije i nosioci funkcija u BiH preuzmu punu odgovornost za primjenu zakona i politika koju su donijeli i da se na taj način vrati povjerenje građana u pravni sistem", naglasila je Borovac.

Šef Misije OEBS-a u BiH Brus Berton (Bruce Berton) izjavio je da se, prema informacijama kojima raspolaže ova misija, velika većina predmeta u vezi sa diskriminacijom po kojima postupaju sudovi u BiH odnosi na diskriminaciju iz oblasti rada.

 "S ciljem efikasne zaštite građana BiH od diskriminacije, neophodna je puna primjena Zakona o zabrani diskriminacije ("Sl. glasnik BiH", br. 59/2009 i 66/2016)", poručio je Berton.

On je izrazio spremnost OEBS-a da nastavi saradnju sa svim akterima u BiH na ostvarivanju zajedničkog cilja – stvaranja društva bez diskriminacije u BiH.

Konferenciju pod nazivom "Ostvarivanje prava na rad bez diskriminacije", organizuju Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, uz podršku Misije OSCE-a.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 04.12.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772