Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NARODNA SKUPŠTINA RS: 12. decembra 2017. godine Dvadeset peta posebna sjednica Narodne skupštine - Razmatranje prijedloga zakona

05.12.2017.


Dvadeset peta posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće održana u utorak, 12. decembra 2017. godine, u 10.00 časova, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović nakon sjednice Kolegijuma Narodne skupštine.

Kolegijum je utvrdio prijedlog dnevnog reda 25. posebne sjenice sa 11 tačaka.

Predloženi dnevni red 25. posebne sjednice:

1. Prijedlog Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018-2020. godina, po hitnom postupku;

2. Prijedlog Budžeta Republike Srpske za 2018. godinu, po hitnom postupku;

3. Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2018. godinu, po hitnom postupku;

4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske, po hitnom postupku;

5. Prijedlog zakona o doprinosima, po hitnom postupku;

6. Prijedlog zakona o dječijoj zaštiti, po hitnom postupku;

7. Prijedlog zakona o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava Republike Srpske, po hitnom postupku;

8. Prijedlog zakona o Pravobranilaštvu Republike Srpske;

9. Nacrt zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

10. Prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2018. godinu;

11. Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2018. godinu.

Kolegijum Narodne skupštine je jednoglasno usvojio zajedničku izjavu o potvrđivanju opredjeljenosti parlamenata u BiH za integracije u EU preduzimanjem mjera za provođenje preporuka i akcionih planova za jačanje uloge parlamenata u kontekstu integracija EU koju će predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović potpisati 15. decembra 2017. godine u Sarajevu.

U kontekstu okončanja Twinning light projekta "Podrška administrativnim strukturama za poslove integracija u EU parlamenata u Bosni i Hercegovini" koji finansira EU, kolegijumi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srpske, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, i predsjednik Skupštine Brčko Distrikta BiH odlučili su da potvrde svoju opredijeljenost za preduzimanje daljih mjera s ciljem efikasnog i nesmetanog rukovođenja poslovima evropskih integracija koji se tiču parlamenata.

Kolegijum je raspisao javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobrenje prisustva sjednicama odbora Narodne skupštine i sjednicama Narodne skupštine u 2018. godini za nevladine organizacije, udruženja građana, sindikate i druga udruženja registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske. Javni poziv će trajati do 20. decembra 2017. godine.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 04.12.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772