Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PREDNACRT PROGRAMA EKONOMSKIH REFORMI REPUBLIKE SRPSKE ZA PERIOD 2017-2019. GODINE: Naredne godine reforma u oblastima upravljanja javnim finansijama, tržišta energije, transporta i telekomunikacija, sektorski razvoj i profesionalno okruženje i smanjenje neformalne ekonomije

05.12.2016.


Prednacrt programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2017-2019. godina, koji je utvrdila Vlada Republike Srpske, za narednu godinu predviđa nekoliko reformskih oblasti - upravljanje javnim finansijama, tržišta energije, transporta i telekomunikacija, sektorski razvoj i profesionalno okruženje i smanjenje neformalne ekonomije.

Osnovne reformske oblasti čine i istraživanje i inovacije, spoljna trgovina i olakšavanje investicija, obrazovanje i vještine, zapošljavanje i tržište rada i socijalna uključenost, smanjenje siromaštva i jednake mogućnosti, saopšteno je iz Ministarstva finansija Republike Srpske.

Ključne reformske oblasti u 2017. godini predstavljaju nadogradnju već započetih reformskih procesa iz 2015. i 2016. godine, a s tim u vezi akcenat Vlade Republike Srpske i u narednoj godini biće na reformama u oblasti javnih finansija, prije svega, smanjenju poreskog opterećenja rada i reformi zdravstvenog sektora, unapređenju poslovnog okruženja i efikasnosti tržišta rada kroz njegovu bolju povezanosti sa reformama u obrazovanju.

Akcenat će biti i na nastavku infrastrukturnih projekata, prvenstveno, u oblastima energetske i komunikacione infrastrukture, zatim sektorskom razvoju koji se zasniva na reformi javnih preduzeća i unapređenju poljoprivredne proizvodnje, kao i unapređenju finansijskog sektora.

Osiguranje održivosti javne potrošnje i jačanje finansijske odgovornosti, definisano Programom ekonomskih reformi, ima za cilj dodatne mjere za unapređenje fiskalne odgovornosti, smanjenja javne potrošnje, te promjene strukture budžetske potrošnje u korist kapitalne potrošnje.

Riječ je o mjeri koja predstavlja osnovni stub svih politika Vlade Republike Srpske u mandatnom periodu 2014-2018. godina i njena realizacija u 2017. godini biće usmjerena na završetak primjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015), reforme u javnom sektoru uz uspostavljanje registra zaposlenih u javnoj upravi, reforme u sistemu lokalne samouprave, povećanje efikasnosti javnih investicija, te usvajanje strategije upravljanja javnim finansijama Republike Srpske.

Prednacrt programa ekonomskih reformi izrađen je na osnovu jasnog programskog cilja, nakon detaljne analize stanja po svim oblastima, programa rada Vlade za period 2014-2018. godina, te politika Vlade Republike Srpske definisanih Reformskom agendom za period 2016-2018. godina i Akcionim planom Republike Srpske.

Prednacrt, koji bi u skladu sa metodologijom Evropske komisije trebao da zamijeni dokument Ekonomska politika Republike Srpske, kao i Prednacrt budžeta Republike Srpske za 2017. godinu, objavljeni su na portalu Vlade Srpske, odnosno Ministarstva finansija.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, 03.12.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772