Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđeno više prijedloga zakona

05.11.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 144. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske, s ciljem da se omogući kontinuirani novčani tok iz poslovne aktivnosti Rezervnog fonda, kao i radi obezbjeđenja dugoročne finansijske održivosti obaveznog penzijskog osiguranja.

Na osnovu izvršene analize i sagledavanja trenutnog stepena razvoja tržišta kapitala Republike Srpske, predloženo je redefinisanje ograničenja ulaganja Penzijskog rezervnog fonda kako bi, i u narednom periodu, Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske nastavilo da ostvaruje pozitivne rezultate, pružajući podršku obaveznom penzijskom osiguranju.

Usvajanjem prijedloga bilo bi omogućeno ulaganje imovine Rezervnog fonda u dužničke hartije od vrijednosti, kojima se ne trguje na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu u trenutku njihovog sticanja, a čije će se uvrštanje izvršiti najkasnije u roku od godinu dana od dana upisa tih hartija u Centralni registar. Takođe bi bila povećana mogućnost ulaganja neto imovine Rezervnog fonda u hartije od vrijednosti emitenta čiji je sjedište izvan BiH sa 20% na 35%, a bio bi proširen i geografski obuhvat za zajednička ulaganja Rezervnog fonda i međunarodnih finansijskih organizacija i multilateralnih razvojnih banaka.

Vlada Republike Srpske je utvrdila i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske kojim je propisano da se sredstva Fonda za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske mogu plasirati u kredite i fizičkim licima za stambeno zbrinjavanje. Razlozi za dopune sadržani su u potrebi za zadržavanjem kadrova na domaćem tržištu rada, koja je jednim dijelom zavisna od rješavanja zahtjeva za povećanom potražnjom sredstava za stambenim kreditima od strane fizičkih lica, kao i potrebi za dodatnim stimulisanjem stambenog zbrinjavanja građana Republike Srpske, podršku pronatalitetnim politikama i razvoju tržišta rada. Osim navedenog, predloženo je da se Fondu omogući da podrži emisiju korporativnih obveznica za koje je garant Republika Srpska, bez ograničenja u pogledu iznosa učešća u emisiji, jer se takve emisije smatraju manje rizičnim za investitore.  

Vlada Republike Srpske usvojila je Uredbu o izmjeni Uredbe o ograničavanju marži u prometu robe (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 27/19), kojom se postojeće marže u prometu na malo umjesto dosadašnjih 10% smanjuju na 8%, a postojeće marže u prometu na veliko umjesto dosadašnjih 8% smanjuju na 6%.

Navedenom uredbom kod proizvodnje farmaceutskih preparata i lijekova postojeća marža u prometu na malo se umjesto dosadašnjih 20% smanjuje na 18%, a postojeća marža u prometu na veliko se umjesto dosadašnjih 8% smanjuje na 6%. 

Osnovni razlog donošenja Uredbe o izmjeni Uredbe o ograničavanju marži u prometu robe je sve veći rast veleprodajnih i maloprodajnih cijena proizvoda koji se bilježi na tržištu Republike Srpske, uzrokovanih najvećim dijelom eksternim faktorima, kao što su rast cijena na svjetskim berzama, poskupljenje energenata, nepovoljne vremenske prilike koje su se odrazile na poljoprivredu i uzrokovale slabije prinose i slično.

Donošenje Uredbe doprinijeće smanjenju maloprodajnih cijena osnovnih životnih namirnica i proizvoda značajnih za standard stanovništva, a uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Vlada Republike Srpske usvojila je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta Republike Srpske u 2021. godini kojim je odobreno dodatnih 7.800.000 KM za projekte koji su, na osnovu raspisanog javnog poziva Ministarstva finansija, kandidovale opštine i gradovi u Republici Srpskoj, a koje Vlada Republike Srpske odobrava sukcesivno. Prilikom raspisivanja javnog poziva bilo je planirano da za projekte finansiranja i sufinansiranja jedinica lokalne samouprave bude namijenjeno 20 miliona KM, ali je pristigao veliki broj projekata iz svih gradova i opština, nakon čega se vrši analiza kandidovanih projekata, te je odlučeno da se proširi obuhvat kako bi se projekti mogli realizovati na dobrobit građana.

Vlada Republike Srpske usvojila je Strategiju privlačenja stranih investicija u Republiku Srpsku za period 2021 - 2027. godine koju je izradilo Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske.

Ovaj strateški dokument kreiran je na osnovu analize stanja u Republici Srpskoj, BiH, regionu i svjetskih trendova, te dosadašnjih iskustava, analize međunarodnih izvještaja i saradnje sa ključnim partnerima, tj. institucijama na republičkom i lokalnom nivou, te predstavnicima poslovne zajednice.

Strategijom su definisana tri strateška cilja među kojima su povećanje kumulativnog priliva stranih direktnih investicija u Republici Srpskoj u periodu 2021 - 2027. godine, povećanje učešće stranih direktnih investicija u BDP-u Republike Srpske i broj novoosnovanih kompanija sa inostranim kapitalom, kao i povećanje učešća stranih direktnih investicija koja su motivisana unapređenjem efikasnosti, a u skladu sa ciljevima održivog razvoja.

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na Prijedlog sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srpske i “Tehnopark Sankt Peterburga” a.d, koji predviđa uspostavljanje i razvoj poslovnih odnosa, uključujući oblast inovativnih tehnologija.

Saradnja institucija Republike Srpske sa “Tehnoparkom Sankt Peterburga” a.d, kao najvećim centrom Sankt Peterburga za industriju i inovativne tehnologije, predviđena je “Mapom puta aktivnosti za realizaciju spiska prioritetnih pravaca saradnje između Vlade Sankt Peterburga (Ruska Federacija) i Republike Srpske (BiH) za period od 2021. do 2023. godine”. Mapa puta potpisana je 9.9.2021. godine, prilikom posjete delegacije Republike Srpske Sankt Peterburgu, koju je predvodio predsjednik Vlade. Prilikom ove posjete održan je i sastanak sa rukovodstvom “Tehnopark Sankt Peterburga” a.d, te je razmatrana mogućnost saradnje sa zainteresovanim kompanijama i investitorima u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite za izgradnju i održavanje spomenika, spomen obilježja i vojničkih grobalja vezanih za antifašističku i oslobodilačku borbu tokom 20-tog vijeka i Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, za period 1.1 -31.10.2021. godine, u ukupnom iznosu od 81.644,00 KM.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 04.11.2021.

Naslov: Redakcija