Zastava Srbije

MINISTARSTVO PRAVDE RS: Poziv za učešće u anketi za procjenu integriteta Ministarstva

05.11.2020.


Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske obavještava javnost da su u toku aktivnosti za izradu Plana integriteta ovog Ministarstva, u skladu sa usvojenim Pravilima za izradu, uvođenje i sprovođenje planova integriteta u Republici Srpskoj.

S obzirom da je u toku priprema faze koja se odnosi na ocjenu i procjenu postojećeg stanja u Ministarstvu, radi identifikovanja oblasti rizika, pozivamo sva lica da daju svoj doprinos, ocjene efikasnost i kvalitet usluga ove ustanove te prijave eventualne nepravilnosti ili probleme u radu.

Navedeno mogu učiniti tako što će popuniti Anketu za procjenu integriteta Ministarstva pravde u Vladi Republike Srpske.

Plan integriteta je interni preventivni antikorupcijski dokument, u čijem sadržaju se nalaze mjere pomoću kojih će se stvoriti mogućnosti za sprečavanje i otklanjanje nastanka i razvoja svih oblika koruptivnog ponašanja ili narušavanja integriteta u okviru institucije, njenih organizacionih jedinica i pojedinačnih radnih mjesta.

Osnovna svrha planova integriteta je uspostavljanje i poboljšanje, odnosno unapređenje institucija.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde RS, 03.11.2020.

Naslov: Redakcija