Zastava Srbije

ZAKONI O RADU I O PLATAMA I NAKNADAMA U INSTITUCIJAMA BIH: Državne policijske agencije nemaju životno osiguranje čime se krše zakoni

05.11.2020.


Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u svijetu čije policijske agencije na nivou države nemaju životno osiguranje. Bez osiguranja su policajci u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i policijski službenici SIPA-e, i to više od 10 godina.

Takvo osiguranje imaju policajci u entitetskim MUP-ovima i u većini kantona. I pored brojnih apela policajaca, rješenja nema.

Od Ministarstva pravde, ali i finansija BiH tražili su smjernice u vezi sa zakonom predviđenom mogućnošću kolektivnog osiguranja zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja.

IVICA BOŠNJAK, zamjenik ravnatelja Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH

 "Postojećom regulativom nije predviđena mogućnost sklapanja kolektivnog ugovora. Sindikat policije se u više navrata obraćao mjerodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini, međutim ni dan danas se to nije reguliralo", rekao je Bošnjak.

 "U vezi sa traženim od Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine sugerirano je da Agencija dostavi Vijeću ministara Bosne i Hercegovine informaciju o potrebi zaključivanja kolektivnog osiguranja, te utvrdi visinu premije osiguranja pod uvjetom da su finansijska sredstva osigurana u budžetu Agencije", navode iz SIPA-e.

Ni na naše upite o preduzetim aktivnostima, ako ih je uopće bilo, nismo dobili odgovore. Ogročeni činjenicom da Vijeće ministara još ništa nije poduzelo, iz Sindikata policije kažu da svojim ignoriranjem, krši odredbe Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 26/2004, 7/2005, 48/2005, 50/2008 - dr. zakon, 60/2010, 32/2013 i 93/2017), Zakon o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 50/2008, 35/2009, 75/2009, 80/2010 - odluka US, 32/2012, 42/2012, 50/2012, 32/2013, 87/2013, 75/2015, 88/2015, 16/2016, 94/2016, 72/2017, 25/2018, 32/2020 i 65/2020), kao i međuanrodne propise i konvencije koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala.

DRAGAN KRVAVAC, Savez sindikata policijskih organa u BiH

 "Poznato je svima da godinama je svim policijama u Bosni i Hercegovini, na svim nivoima, neka primanja, kao i uslovi rada, rasli prema gore, osim policijskih agencija na nivou Bosne i Hercegovine koji strmoglavo idu prema dole", istakao je Krvavac..

Policijski službenici na nivou Federacije imaju osiguranje, kao i svi službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske na iznos od 10.000 KM. Sarajevski, Hercegovačko-neretvanski i Tuzlanski kanton, također imaju osiguranje. Imaju ga i policijski službenici Zeničko-dobojskog kantona, ali sa najnižom premijom. U Unsko-sanskom kantonu ovo pitanje je nedavno riješeno.

MAHMUT ALAGIĆ, predsjednik Sindikata policije USK

 "Policijski službenici su na neki način zbrinuti kada je u pitanju kolektivno osiguranje, to jeste u minimalnom iznosu, mjesečno od tri marke. Kad je u pitanju naš posao i obim i nedaće s kojima se susrećemo, naravno da nam je to jako bitno. U toku je potpisivanje novog kolektivnog ugovora koji produžava pravo kada je u pitanju osiguranje", ukazao je Alagić.

Zbog brojnih problema u službi, nebrige države o policijskim službenicima, sve je više graničara koji napuštaju taj posao. Još prije pandemije, desetine su ih napustile posao, a neki su napustili i Bosnu i Hercegovinu.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 02.11.2020.

Naslov: Redakcija