Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI KS: Ustav Kantona Sarajevo ne treba da definira nadležnosti lokalne samouprave

05.11.2019.


Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo u formalno-pravnom smislu je u fazi javne rasprave koja bi uskoro trebala biti završena, ali taj zakon neće biti na dnevnom redu Skupštine, jer bi njegovo usvajanje napravilo administrativni haos, ukazala je ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo Lejla Brčić.

Kao razlog, navela je činjenicu što usvojeni amandmani na Ustav Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 1/1996, 2/1996 - ispr., 3/1996 - ispr., 16/1997 - Amandmani I-XIII, 14/2000 - Amandmani XIV i XV, 4/2001 - Amandmani XVI-XVIII, 28/2004 - Amandmani XIX-XLII, 6/2013 - Amandmani XLIII-XLIX i 31/2017 - Amandmani L-LVII) iz 2017. godine nisu urađeni uz uvažavanje stavova i primjedbi jedinica lokalne samouprave, zbog stavova tadašnjih politika u Skupštini KS-a.

- Prvi izazov kojeg treba pravno regulisati je činjenica da na istom geografskom području postoje dvije jedinice lokalne samouprave, Grad Sarajevo i općine. Jedan od problema koji je napravljen u ustavnom rješenju je što nisu prenesene sve nadležnosti koje su propisane Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 49/2006 i 51/2009) u nadležnosti jedinica lokalne samouprave - pojasnila je Brčić.

Drugi problem je, kaže, što nije napravljena distinkcija te se zbog toga nadležnosti nisu trebale uvrštavati u Ustav. Umjesto toga trebalo je usvojiti generalne odredbe, a onda kroz donošenje zakona o lokalnoj samoupravi definirati šta je to što grad može izvršavati, a šta općine i šta će zadržati kanton.

Ministrica kaže da se odlučila ipak poslati Nacrt zakona u skupštinu proceduru i javnu raspravu, jer je to bio jedini način da se svi akteri dovedu 'za sto' i zajednički detektuju izvorne prepreke, kako bi se pristupilo njihovom otklanjanju.

Da bi se greška ispravila, Brčić kaže, kako je potrebno prvo pristupi izmjeni Ustava, zatim formirati radne grupe, a na kraju i izraditi novi Zakon o lokanoj samoupravi koji će biti u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH i Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi.

Istakla je vrlo kvalitetnu javnu raspravu i razgovore sa općinskim i gradskom vijećnicima, načelnicima i gradonačelnikom te je istakla da su zaključci koje je usvojilo Gradsko vijeće Grada Sarajeva na posljednjoj tematskoj sjednici, kao i zaključci Saveza općina i gradova, rezultat zajedničkog dogovora i kompromisa.

- Dogovoreno je da se formira radna grupa u koju će biti uključeni predstavnici Gradskog vijeća, općina, predstavnici ministarstva i eksperti, koji će kreirati rješenja za koja će biti odgovorni - ukazala je.

Nakon što istekne rok formalno-prave rasprave, Brčić je kazala da će podnijeti informaciju Vladi i Skupštini KS-a kako bi zatražila 'obustavljanje' Zakona o lokalnoj samoupravi te dati prijedlog Ustavnoj komisiji da se pokrene procedura donošenja amandmana na Ustav kako bi se došlo do rješenja koja će kreirati kvalitetan okvir za rješavanje pitanja lokalne samouprave koje dugi niz godina 'pritišće' Kanton i Grad Sarajevo.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 03.11.2019.

Naslov: Redakcija