Zastava Srbije

CENTRALNA BANKA BIH: Upravni odbor ključne tačke vratio na doradu

05.10.2021.


Upravni odbor Centralne banke BiH održao je prvu sjednicu nakon što je aktuelnom sazivu istekao mandat 10. avgusta, međutim odluke koje su zahtijevale koncenzus povučene su na doradu, a dva člana UO iz Republike Srpske uglavnom su bila uzdržana.

Na sjednici UO bilo je govora i o tome da li i u kojoj mjeri Upravni odbor može donositi odluke s obzirom na to da im je mandat istekao 10. avgusta ove godine, i na kraju je dogovoreno da se od institucija BiH traži tumačenje, odnosno jasan stav da li mogu ili ne mogu odlučivati.

Guverner je tražio i kandidate za određene pozicije u CB BiH, među kojima je i mjesto viceguvernera, ali se na kraju od toga odustalo i sve je ostavljeno za kasnije ne bi li se u međuvremenu razriješila situacija u vezi s neodlučivanjem zvaničnika iz Republike Srpske u institucijama BiH.

Podsjećanja radi, aktuelnom sazivu UO CB BiH i guverneru Senadu Softiću mandat je istekao 10. avgusta ove godine i još nijedna nadležna institucija nije dala svoje tumačenje da li UO CB BiH i guverner mogu odlučivati. Novi Upravni odbor CB BiH treba da imenuje Predsjedništvo BiH, međutim s obzirom na odluku NS RS koja obavezuje predstavnike RS u zajedničkim institucijama BiH da ne odlučuju dok se ne povuku izmjene Krivičnog zakona BiH kojim se zabranjuje negiranje genocida, a koje je nametnuo Valentin Incko, bivši visoki predstavnik u BiH, pitanje je kada će se u samom Predsjedništvu stvoriti uslovi za imenovanje novih članova UO CB BiH. Nakon isteka mandata Upravni odbor na sjednici 10. avgusta, pozivajući se na Zakon o Centralnoj banci BiH i Zakon o upravi BiH, zauzeo je stav da je neophodno omogućiti nesmetano izvršavanje zakonske uloge, osnovnih zadataka i funkcija CB BiH u skladu sa Zakonom o CB BiH i njenim važećim aktima dok Predsjedništvo BiH ne izvrši imenovanje novog saziva Upravnog odbora.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Uroš Vukić, 28.09.2021.

Naslov: Redakcija