Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

MMF NEĆE POSTAVLJATI NOVE ROKOVE ZA BIH

05.10.2017.


Rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u BiH Francisko Parodi izjavio je da sada cilj MMF-a nije postavljati nove rokove za mjere, od kojih je svakako povećanje akciza najznačajnija, već raditi na paketu mjera koje će demonstrirati dobro makroekonomsko upravljanje i pokazati napredak na polju strukturalnih reformi.

On je podsjetio da je originalno postavljeni ciljani datum za zaključenje prvog pregleda bio januar.

Prema njegovim riječima, čak i da se program vrati na pravi kolosijek, prvi pregled ne bi mogao biti završen prije početka 2018. godine.

Rezidenti predstavnik MMF-a u BiH istakao je da su ostale još tri prethodne mjere koje BiH treba da ispuni kada je riječ o aranžmanu sa MMF-om.

- Prva prethodna mjera odnosi se na usvajanje povećanja akciza čime bi se napravio fiskalni prostor za izgradnju puteva i autoputeva - rekao je Parodi.

Druga prethodna mjera, precizirao je Parodi, odnosi se na usvajanje novog zakona o osiguranju depozita u bankama u BiH, čime bi bio kompletiran set zakona za modernizaciju finansijskog sektora.

- Treća preostala prethodna mjera jeste iniciranje dubinske analize za BH Telecom i HT Mostar s ciljem povećanja transparentnosti i smanjenja fiskalnih rizika - podsjetio je Parodi.

Parodi je naglasio da su dobri budžeti u BiH od ključne važnosti za MMF i da će s vlastima biti potrebno postići sporazum o kredibilnim budžetima za 2018. godinu.

- S obzirom na to da se nalazimo u periodu pripreme budžeta institucija BiH i entiteta, biće potrebno da s vlastima postignemo sporazum o kredibilnim budžetima za 2018. godinu. Ovo znači da bi nova misija, koja bi obavila pregled, trebala da napravi cjelovitu procjenu makroekonomskih dešavanja i dogovori reformski paket, a tek onda bi osoblje MMF-a moglo preporučiti zaključenje prvog pregleda u okviru produženog aranžmana - rekao je Parodi.

Kada je riječ o ukupnom sprovođenju reformi koje su dogovorene s EU i međunarodnim finansijskim institucijama, Parodi kaže da je to komplikovan proces, posebno u podijeljenom političkom okruženju kakvo je u BiH.

- Mogu reći da su vlasti ostvarile dobar napredak tako što su modernizovale finansijski sektor i učinile ga sigurnijim, u skladu s EU standardima - istakao je Parodi.

On je pohvalio mudro upravljanje entitetskim budžetima, čak i u odsustvu budžetske podrške MMF-a ove godine, ali je izrazio zabrinutost nedavnim povećanjem plata policijskim službenicima na nivou BiH, te mogućeg povećanja plata pripadnicima Oružanih snaga BiH, što bi dovelo do pritiska na budžet institucija BiH.

Parodi je ponovio da je MMF analizirao situaciju i zaključio da su podaci koje su dostavile vlasti Republike Srpske tačne i u skladu sa zahtjevima MMF-a.

- Naša procjena fiskalnog deficit budžeta Republike Srpske za 2016. godinu vjerovatno će ostati u velikoj mjeri u opsegu od 35-45 mil KM. Dakle, MMF-ova ocjena fiskalnog izvršenja Republike Srpske za 2016. godinu nije se promijenila zbog revizorskog izvještaja - zaključio je Parodi.


Izvor: Vebsajt eKapija, 04.10.2017.

Naslov:


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772