Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

SUD BIH DA BUDE NADLEŽAN ZA DJELA IZ KRIVIČNOG ZAKONA BIH

05.10.2017.


"Stav Republike Srpske je da bi Sud BiH trebalo da bude nadležan za krivična djela utvrđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 3/2003, 32/2003 - ispr., 37/2003, 54/2004, 61/2004, 30/2005, 53/2006, 55/2006, 8/2010, 47/2014, 22/2015 i 40/2015), čime bi se jasno razgraničila nadležnost ovog i sudova entiteta, odnosno Brčko distrikta", rekao je Darko Radić savjetnik ministra pravde u Vladi Republike Srpske.

On je podsjetio da Ministarstvo pravde u Vladi RS jasno zagovara stav da više nema proširene nadležnosti Suda BiH, dok su kolege iz Sarajeva suprotnog stava, te da su evropski stručnjaci predložili da Sud BiH bude nadležan za određene oblasti krivičnih djela, a u skladu sa članom 83. Sporazuma o EU da bi bilo harmonizovano domaće sa EU pravom.

Radić je naveo da je Ministarstvo pravde u Vladi RS dalo dvije primjedbe, a prva je da se tačno navede koja su to krivična djela, a ne oblast, jer jedna oblast može da sadrži više krivičnih djela što bi vodilo pravnoj nesigurnosti i nedosljednoj primjeni zakona.

"Druga primjedba je, na koju druga strana nije imala protivargument, da su sva ta djela koja su evropski stručnjaci pomenuli, a vodeći računa o članu 83. Sporazuma o EU, već u sastavu Krivičnog zakona BiH, kao što je pranje novca, sprečavanje finansiranja terorističke aktivnosti i druga", istakao je savjetnik Radić.

On je dodao da jedinstven stav u vezi sa ovim pitanjem nemaju u Ministarstvu pravde BiH, dok je direktor za zapadni Balkan pri Generalnoj direkciji Evropske komisije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Ženeviv Ruiz Kalavera izrazila razočaranje što nije postignut dogovor.

"Bili smo blizu rješenja i kako vrijeme odmiče, a imajući u vidu i stavove stručnjaka, sve više se potvrđuje ispravnost teze koju zastupa Ministarstvo pravde Republike Srpske - ukidanje proširene nadležnosti, odnosno jasno definisanje krivično-pravne nadležnosti Suda BiH", rekao je savjetnik Radić te izrazio očekivanje da će do kraja godine biti održan još jedan sastanak u okviru Strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa, i to na temu Zakon o sudovima BiH, kada bi se radilo na pronalasku rješenja i približavanju stavova.


Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde RS, 03.10.2017.

Naslov:


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772