Zastava Srbije

VLADA RS: Data saglasnost na Odluku Regulatorne komisije za energetiku o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora

05.08.2022.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 181. sjednici, u Banjaluci, Informaciju o spoljnotrgovinskom prometu Republike Srpske za period januar - juni 2022. godine.

Ukupan spoljnotrgovinski promet Republike Srpske u prvih šest mjeseci 2022. godine iznosio je 6,19 milijardi KM i veći je za 1,63 milijardi KM, odnosno za 35,66% u odnosu na isti period 2021. godine kada je je iznosio 4,56 milijardi KM.

U prvih šest mjeseci 2022. godine u odnosu na isti period 2021. godine došlo je do porasta i uvoza i izvoza iz Republike Srpske. Ukupan uvoz Republike Srpske u prvih šest mjeseci 2022. godine povećan je za 35,53%, dok je izvoz povećan za 35,83% u odnosu na isti period 2021. godine. U prvih pola godine 2022. godine povećana je i pokrivenosti uvoza izvozom za 0,17% i iznosila je 80,49%.

Najveći spoljnotrgovinski partneri Republike Srpske u prvih šest mjeseci 2022. godine bili su: Srbija (17,94%), Italija (14,62%), Hrvatska (9,44%), Njemačka (9,41%), Slovenija (8,07%), Austrija (5,21%) i Kina (4,92%).

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o opravdanosti osnivanja osnovne škole na području Opštine Istočno Novo Sarajevo i zadužila je Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da obezbijede sredstva za izgradnju osnovne škole u Istočnom Novom Sarajevu, u iznosu od 1.500,000,00 KM.

U Elaboratu o opravdanosti osnivanja osnovne škole navedeni su glavni razlozi za pokretanje inicijative za izgradnju škole, a to su: preopterećenost ukupnim brojem učenika postojeće osnovne škole na teritoriji opštine; nedostatak radnog prostora sa opremljenim nastavnim sredstvima za organizaciju nastave; otežano izvođenje zadatog nastavnog plana i programa; smanjena bezbjednost učenika i tendencija rasta broj upisanih učenika u Osnovnu školu “Sveti Sava" zbog priliva stanovništva.

Na području opštine Istočno Novo Sarajevo u jedinu osnovnu školu JU OŠ “Sveti Sava" upisano je 1.150 učenika, a njen kapacitet je 650 učenika, što otežava normalno odvijanje vaspitno-obrazovnog rada. U poslednje tri godine došlo je do porasta upisa broja prvačića, a samim tim i broja odjeljenja i to: 134 učenika u šest odjeljenja za školsku 2020/2021. godinu, te 164 učenika u šest odjeljenja za školsku 2021/2022. godinu, a za narednu školsku 2022/2023. godini prema sadašnjoj evidenciji biće upisano najmanje 172 prvačića u osam odjeljenja.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o aktivnostima u vezi izgradnje i osnivanja devetorazredne osnovne škole u Mjesnoj zajednici Paprikovac u Banjaluci i zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture da pokrene proceduru potrebnu za obezbjeđenje Idejnog rješenja za izgradnju devetorazredne osnovne škole u Mjesnoj zajednici Paprikovac na lokaciji definisanoj Regulacionim planom “Paprikovac-Petrićevac".

Prijedlogom Projektnog zadatka idejnog rješenja za izgradnju škole, koji je pripremila Republička direkcija za obnovu i izgradnju u skladu sa Uredbom o pedagoškim standardima i normativima za osnovno vaspitanje i obrazovanje i drugim propisima, koji se odnose na navedenu materiju, predviđena je izgradnja savremenog školskog objekta maksimalne spratnosti P+2 (dvije suterenske etaže, prizemlje i dva sprata), te fiskulturnom salom, školskim dvorištem i igralištem, zelenim površinama i drugim sadržajima.

Devetorazredna osnovna škola u Mjesnoj zajednici Paprikovac planirana je za 450 učenika koji bi bili raspoređeni u dvije smjene, a očekivana bruto građevinska površina planirana je 6.600,00 m2.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, u skladu sa novim Zakonom o obnovljivim izvorima energije, usvojila Odluku o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i dostavila na saglasnost Vladi Republike Srpske.

Novi Zakon o obnovljivim izvorima energije, koji je stupio na snagu u martu 2022. godine, uveo je značajne izmjene u sistemu podsticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora u odnosu na prethodna zakonska rješenja koja su bila u primjeni od 2012. godine i kojim je bilo omogućeno da garantovanu otkupnu cijenu ili pravo na premiju mogu ostvariti postrojenja instalisane snage do 10 MW.

Po novom zakonskom rješenju pravo na garantovanu otkupnu cijenu imaju samo mala postrojenja instalisane snage do 150 kW, te solarne elektrane na objektima i postrojenja na biomasu i biogas instalisane snage do 500 kW (dok postrojenja veće instalisane snage moraju električnu energiju prodavati samostalno na tržištu, uz mogućnost ostvarivanja premije u slučaju kada budu izabrani kao najpovoljniji ponuđači u postupku aukcije).

U skladu sa navedenim, u odluci Regulatorne komisije utvrđene su samo cijene za postrojenja koja imaju pravo na garantovanu otkupnu cijenu.

Garantovane otkupne cijene utvrđene novom odlukom su veće od cijena koje su bile utvrđene trenutno važećom odlukom, ali su i znatno niže od tržišne referentne cijene, što je rezultat evidentnih ekonomskih poremećaja zbog ekonomske i energetske krize u svijetu.

Premija za električnu energiju utrošenu za vlastite potrebe i prodatu na tržištu je promjenjiva i utvrđuje se kao razlika između garantovane otkupne cijene koja je na snazi u momentu zaključenja prvog ugovora o podsticanju i referentne tržišne cijene, pri čemu se premija isplaćuje u slučaju kada je razlika pozitivna. (Visinu referentne tržišne cijene kvartalno utvrđuje Regulatorna komisija, posebnom odlukom).

Navedena odluka počeće se primjenjivati od 1. januara 2023. godine, kada prestaje da važi trenutno važeća Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o Programu upravljanja požarima pejzaža (otvorenog prostora) na području Zapadnog Balkana.

Sa ciljem ublažavanja posljedica po životni prostor čiji su uzročnici požari otvorenog prostora na području Zapadnog Balkana neophodno je imati inkluzivnu, prekograničnu saradnju i razmjenu znanja kako bi se ojačali kapaciteti za upravljanje požarima predjela (Landscape fire management - LFM) u regionu. Svi ovi aspekti su inkorporirani u Program upravljanja požarima pejzaža na Zapadnom Balkanu. Upravljanje požarima (požarima na otvorenom) na Zapadnom Balkanu (Landscape Fire Management in the Western Balkans - LFMWB) je projekat koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju – SDC, a koordiniše Farmahem iz Skoplja, Severna Makedonija, uz podršku Helvetas Swiss Intercooperation iz Švajcarske. Prva faza je predviđena da se realizuje u periodu od 01.02.2022. do 31.08.2025. godine. Ukupan budžet za ovu fazu iznosi 3.745.680 CHF.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao partnerska entitetska institucija u zemlji i korisnik, biće institucija koja vodi projekat i imaće ključnu ulogu za operativnu implementaciju projekta i holistički pristup promocije otpornih pejzaža.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite (za period 1.1 - 30.9.2022. godine, u ukupnom iznosu od 410.000,00 KM, za realizaciju Projekta banjske rehabilitacije članova Udruženja penzionera Republike Srpske.

Donesena je i Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite za period 1.1 - 30.9.2022. godine, u ukupnom iznosu od 293.000,00 KM, za izgradnju i održavanje spomenika, spomen obilježja i vojničkih grobalja vezanih za antifašističku i oslobodilačku borbu tokom 20-og vijeka i Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite za period 1.1 - 30.9.2022. godine, Tekući grant humanitarnim organizacijama i udruženjima, u ukupnom iznosu od 207.500,00 KM.

Sredstva će biti raspoređena: Crvenom krstu Republike Srpske, “Iskri" sigurnoj kući, Udruženju dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Republike Srpske, te Organizaciji amputiraca UDAS Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 04.08.2022.

Naslov: Redakcija