Zastava Srbije

FEDERACIJA BIH SE ZADUŽUJE PO OSNOVU TREZORSKIH ZAPISA

05.08.2021.


Budžetom Federacije BiH za 2021. godinu planirano je zaduženje u iznosu od 410 miliona KM, čija je realizacija planirana putem emisije trezorskih zapisa.

Naime, Vlada Federacije BiH je na 63. sjednici, održanoj 9.10.2012. godine, donijela Odluku o uslovima i procedurama emisije trezorskih zapisa FBiH. Tačkom III stav 1. navedene odluke propisano je da se emisija obveznica FBiH vrši prema dinamici, obimu, uslovima i na način utvrđen odlukom o emisiji iz tačke II stav 1. iste odluke koju donosi Vlada FBiH.

U vezi sa navedenim, Vlada FBiH je na 257. sjednici održanoj 25.2.2021. godine donijela Odluku o zaduženju Federacije BiH kojom se odobrava zaduženje FBiH putem emisije trezorskih zapisa radi prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih budžetom FBiH za 2021. godinu u nominalnom iznosu od 50 miliona KM, sa rokom dospijeća od 12 mjeseci.

Javni poziv za učestvovanje u emisiji trezorskih zapisa FBiH putem aukcije na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira, kojim su pozvana sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju na aukciji trezorskih zapisa FBiH, objavljen je 9. juna 2021. godine.

Aukcija trezorskih zapisa Federacije BiH održana je 22.6.2021. godine, čime je Federacija BiH ponudila 5.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po trezorskom zapisu (što ukupno iznosi 50 miliona KM) sa rokom dospijeća od 12 mjeseci, putem metode aukcije sa formatom višestruke cijene.

Za vrijeme trajanja aukcije ukupno je pristiglo 25 ponuda za kupovinu 16.501 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 165.010.000 KM.

Prihvaćeno je sedam ponuda za kupovinu trezorskih zapisa putem kojih je prodato 5.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 50 miliona KM, što predstavlja 100 posto planiranog obima emisije.


IZVOR: Vebsajt Klix, 29.07.2021.

Naslov: Redakcija