Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

FORMIRANJE DRŽAVNE UDARNE GRUPE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA: Stručnjaci iz oblasti sigurnosti mahom nisu zadovoljni njenim formiranjem


Formiranje državne Udarne grupe za borbu protiv terorizma, osim što je izazvalo novo politiziranje samog ovog procesa, istovremeno je uzrokovalo i konfuziju u vezi sa samim nazivom i nadležnostima, pa u startu sve skupa poprima obrise još jedne političko-sigurnosne trakavice s neizvjesnim ishodom.

Naime, većina stručnjaka iz oblasti sigurnosti, s kojima smo razgovarali, ne gleda blagonaklono na formiranje ovog novog tijela, vjerujući da se domaći zvaničnici i predstavnici struktura vlasti više bave formom, a ne suštinom. Denis Hadžović, generalni sekretar Centra za sigurnosne studije (CSS) BiH, pojašnjava da je u startu napravljena mala konfuzija. "Ovo novo tijelo nije operativna grupa, ona već postoji, smještena je u SIPA, ima operativne nadležnosti i u njoj rade inspektori i stručnjaci. Ovo novo tijelo je Udarna grupa, u njoj su rukovodioci, i ona daje naloge Operativnoj grupi i analizira njihov rad", pojašnjava Hadžović. Kaže kako je protiv formiranja nove radne grupe, jer misli kako je posrijedi samo još jedno "ad hok" tijelo.

"Ja zagovaram da se uspostavi stalno tijelo, koje bi regulisalo odnose unutar policijsko-obavještajnih struktura. Vidimo da Udarna grupa u startu nailazi na probleme, i nisam optimista", kaže Hadžović.

Njegov banjalučki kolega, Dragomir Jovičić, ekspert za sigurnost, podsjeća da već živimo u epohi terorizma, "što potvrđuje i 211 terorističkih akata u zemljama EU u prošloj godini". No, on smatra da novo tijelo neće ništa novoga donijeti, "osim što će se potrošiti pare i izgubiti vrijeme". "Uvijek se sjetite izreke da, ako želite nešto upropastiti - formirajte komisiju. A ja ovo vidim kao komisiju. Ovo je stvaranje privida kod građana da se nešto dešava, jer šta će nam koordinaciono tijelo kada već imamo organe koji su za to nadležni", navodi Jovičić, koji smatra da su glavni problemi u borbi protiv terorizma "nejasne procedure i neadekvatan policijski sistem". "BiH, ovakvoj kakva jeste, treba složen i koordiniran policijski sistem. A mi imamo nekoordiniran, iako imamo Direkciju za koordinaciju. Dakle, politika mora da shvati da je ovo pitanje za profesionalce", naglašava Jovičić.

Hamza Višća, vojno-politički analitičar, kaže kako ćemo vrlo brzo vidjeti da li je formiranje državnog tijela za borbu protiv terorizma "mazanje očiju ili predstavlja stvarni progres". "Radi li se o operativnom ili koordinacijskom tijelu - manje je bitno. Važno je da se unaprijedi protok i razmjena podataka između svih sigurnosnih agencija, posebno između onih koji rade na terenu i onih koji upravljaju i odlučuju o upotrebi snaga i sredstava u prevenciji i zaštiti građana, institucija i infrastrukture", kaže Višća. On zaključuje da proces koordinacije "ne bi trebalo da ugrozi ničije mandate", a da bi se mogao oslanjati na profesionalizam, veće međuinstitucionalno povjerenje i efikasniju razmjenu podataka.


Izvor: Vebsajt Nezavisne, 04.08.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772