Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Mali postotak institucija BIH započeo ispunjavanje obaveza


Mali postotak institucija, uglavnom na državnom nivou, započeo je ispunjavanje obaveza predviđenih iz Strategije za borbu protiv korupcije 2015.-2019. 

Zaključak je to prvog monitoring Izvještaja Transparency International-a (TI) o realizaciji Akcionog plana tokom prve godine, koje se trebaju realizovati nakon što je Vijeće ministara BiH na Prijedlog Agencije za prevenciju korupcije i kordinaciju borbe protiv korupcije 7. maja 2015. usvojilo navedenu strategiju.  

“Analiza mjera koje se nalaze u fazi realizacije pokazuje da osim dinamike, niti sam kvalitet implementacije nije na zadovoljavajućem nivou”,  izjavila je na predstavljanju izvještaja izvršna direktorica TI Lejla Ibranović.

Navela je da mjere razvijanja i usvajanja strateških dokumenata na nižim nivoima vlasti, čiji je rok provedbe godinu dana nakon usvajanja Strategije, pokazuje da su tek tri kantona (Sarajevski, Bosansko-podrinjski i Kanton 10) u potpunosti i na vrijeme ispunili tu obavezu iz Strategije, dok se dva kantona nalaze u fazi realizacije te obaveze iz Akcionog plana.

 - Još nisu formirana sva tijela na nižim nivoima vlasti kao jedan od osnovnih preduslova za pripremu strateških dokumenata i njihovu implementaciju na nižim nivoima vlasti - dodala je Ibranović.

Samo je 19 institucija sa državnog nivoa, dostavilo Agenciji Izvještaje o realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana.

Također, pojedine mjere koje su provedene, nisu realizovane u skladu sa najboljom praksom i međunarodnim obavezama BiH.

“Najogledniji primjer je usvajanje izmjena i dopuna Zakona o finansiranju političkih partija, u koji je ugrađeno tek pet od devet preporuka Grupe zamalja za borbu protiv korupcije (GRECO), dok je u isto vrijeme propuštena prilika za suštinsko unapređenje transparentnosti i odgovornosti političkih partija”, rekla je program menadžerica Ivana Korajlić.

Nakon usvajanja Strategije nisu započete neke od najhitnijih mjera, a to su: analiza sadržaja svih zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH u svrhu identifikacije rješenja koja otežavaju pristup informacijama, unapređenje podzakonskih akata/pravilnika za podnošenje finansijskih izvještaja političkih partija, uvođenje zakonske obaveze za izradu planova integriteta za javne institucije u BiH.

- Posebno je problematično provođenje strateškog cilja koji se odnosi na unapređenje djelotvornosti i efikasnosti pravosudnih institucija i organa za sprovođenje zakona u oblasti borbe protiv korupcije, gdje od osam mjera predviđenih u prvoj godini realizacije niti jedna nije u potpunosti provedena - kazala je Korajlić.

U narednom perodu, poručila je, potrebno je da Agencija analizira sve aktivnosti koje nisu u potpunosti realizovane tokom prvih 12 mjeseci od usvajanje Strategije, te da dodatno inicira institucijama da su dužne izvršavati obaveze kako bi se spriječio dodatni zaostatak u provedbi aktivnosti iz Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije.


Izvor: Portal Vijesti, 03.08.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772