Zastava Srbije

PRIJEDLOG IZMJENE ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANjA PRAVA ZAPOSLENIH U INSTITUCIJAMA BIH NA TROŠKOVE SMJEŠTAJA, NAKNADE ZA ODVOJEN ŽIVOT I NAKNADE ZA PRIVREMENO RASPOREĐIVANjE: Carinicima naknade za smještaj i odvojen život, vozačima samo za smještaj

05.07.2021.


Ukoliko Savjet ministara BiH prihvati odluku koju je izradilo Ministarstvo finansija i trezora BiH, pravo na naknadu za odvojen život i smještaj imaće i zaposleni UIO, dok će vozači ministara, zamjenika ministara i predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH te članova kolegijuma oba doma parlamenta BiH i Predsjedništva BiH imati samo pravo na naknadu troškova smještaja.

Zaposleni u UIO koji su zbog potrebe službe raspoređeni na radno mjesto koje je udaljeno više od 80 kilometara od njihovog mjesta imaće pravo na naknadu za odvojen život od 300 KM te naknadu za troškove smještaja do 300 KM, dok će vozači najviših zvaničnika BiH imati pravo samo na 300 KM za smještaj. Kada je riječ o zaposlenima u UIO, do sada su pravo na naknadu za odvojen život i smještaj imali samo direktor, pomoćnik direktora, šef kabineta, načelnik odjeljenja i šef unutrašnje organizacione jedinice.

Za sprovođenje ove odluke, prema računici Ministarstva finansija i trezora BiH, iz budžeta institucija BiH biće potrebno izdvojiti oko 215.000 KM.

Izmijenjenom Odlukom o dopuni Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknade za odvojen život i naknade za privremeno raspoređivanje, koja bi uskoro trebalo da se nađe na sjednici Savjeta ministara BiH, definisano je i da kada je riječ o zaposlenima UIO pravo na naknadu ne pripada zaposlenom koji je premješten po ličnom zahtjevu, zaposlenom koji je prilikom zapošljavanja na određeno vrijeme raspoređen u mjesto rada udaljeno više od 80 kilometara od njegovog mjesta prebivališta i zaposlenom koji je angažovan po osnovu ugovora o radu na određeno vrijeme.

Inicijativu za izmjenu ove odluke prema Savjetu ministara BiH uputila je Zajednička komisija za administrativne poslove, ali i Reprezentativni sindikat zaposlenih u UIO koji već godinama upozoravaju na ovaj problem.

U obrazloženju izmijenjene odluke Ministarstvo finansija i trezora BiH navodi da vozači koji se primaju na određeno vrijeme za vrijeme trajanja mandata osobe koju voze nemaju pravo na naknadu troškova smještaja, čime ih se stavlja u neravnopravan položaj, odnosno onemogućava im se rad u instituciji BiH jer bi morali samostalno snositi troškove smještaja.

U Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine kažu da u ovom trenutku ne znaju koliko bi njihovih zaposlenih imalo pravo na tu odluku te da će se tek kada nova odluka stupi na snagu znati tačan broj.

"Kada nova odluka stupi na snagu svi zaposleni koji misle da mogu ostvariti to pravo, odnosno kojima je mjesto prebivališta udaljeno 80 kilometara od mjesta rada podnosiće zahtjev za ostvarivanje tog prava. UIO će svaki pojedinačni slučaj obraditi i utvrditi da li neko ima ili nema pravo na tu naknadu. Tek nakon toga moći ćemo znati tačan broj ljudi koji će ostvariti ta prava i koliko će novca trebati po tom osnovu", rekao je Ratko Kovačević, načelnik Odjeljenja za komunikacije UIO BiH.

Ana Mrnjavac, predsjednica Sindikata UIO BiH, rekla je da je na ovaj način ispravljena nepravda koja se godinama nanosila kategoriji zaposlenih, koji su ionako imali značajno niža primanja u odnosu na svoje pretpostavljene. Dodala je da je Sindikat UIO BiH i inicirao izmjenu ove odluke Vijeća ministara BiH.

"Smatramo da su zaposleni u UIO, koji se premještaju po potrebi službe, diskriminisani u odnosu na šefove koji su imali pravo na ove naknade od samog početka stupanja na snagu ove odluke", naglasila je ona.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Uroš Vukić, 30.06.2021.

Naslov: Redakcija