Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O ZANATSKO-PREDUZETNIČKOJ DJELATNOSTI: Sa radom počeo Centralni registar preduzetnika RS. Novinu predstavlja i korištenje dvosmjerne elektronske komunikacije između jedinica lokalne samouprave i Poreske uprave Republike Srpske u cilju pribavljanja jedinstvenog identifikacionog broja (JIB) u procesu registracije preduzetnika

05.07.2017.


3. jula 2017. godine je počeo sa radom Centralni registar preduzetnika Republike Srpske kao jedinstvena elektronska baza podataka svih registara preduzetnika u jedinicama lokalne samouprave, koju vodi Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF).

"Sve lokalne zajednice će koristiti jedinstvenu elektronsku aplikaciju za unos podataka o preduzetniku, razmjenu informacija sa drugim institucijama, kao i da izdaju rješenja čime će se skratiti vrijeme registracije preduzetnika", rekao je ministar Đokić napominjući da uspostava registra predstavlja posljednji korak u procesu stvaranja uslova za jednostavnije i brže pokretanje poslovnih aktivnosti u formi preduzetnika u Republici Srpskoj.

On je rekao da novinu predstavlja i korištenje dvosmjerne elektronske komunikacije između jedinica lokalne samouprave i Poreske uprave Republike Srpske u cilju pribavljanja jedinstvenog identifikacionog broja (JIB) u procesu registracije preduzetnika.

"Ovaj registar će takođe omogućiti ažurnost i tačnost podataka o preduzetnicima, a te podatke će moći koristiti i poslovna zajednica i druga zainteresovana lica, kako bi istražili mogućnost za pokretanja novih ili širenje postojećih poslovnih aktivnosti", istakao je ministar Đokić.

Ministar je naglasio da samo tačni i ažurni podaci, kao i kvalitetne analize pomažu svim nivoima vlasti u Republici Srpskoj da kreiraju politike razvoja sa konkretnim i sprovodivim mjerama.

"U prethodnom periodu registracioni organi su u Centralni registar preduzetnika unijeli podatake o preduzetnicima iz registara jedinica lokalne samouprave i skenirane dokumenate u vezi sa postupkom registracije preduzetnika", naveo je ministar Đokić i dodao da je, i pored toga što je registar znatno unapređen i usaglašen sa evropskom praksom, ostavljena mogućnost njegove dalje nadogradnje u skladu sa potrebama poslovne zajednice i institucija.

Registracija i poslovanje u formi samostalnog preduzetnika je regulisano Zakonom o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 117/2011, 121/2012, 67/2013 i 44/2016), a istim je predviđeno uspostavljanje Centralnog registra preduzetnika kao dijela Jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata u Republici Srpskoj.

Realizaciji ovog projekta prethodilo je donošenje potrebnih podzakonskih akata, utvrđivanje obrazaca rješenja i izvoda, te unos podataka i dokumenata za više od 30.000 sadašnjih i bivših preduzetnika i skeniranje pripadajućih dokumenata.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, 03.07.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772