Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ODLUKA O PARTICIPACIJI: Od 01.08.2016. godine smanjena participacija za najskuplje usluge


Osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja (FZO) Republike Srpske od 1. avgusta 2016. godine biće znatno snižena cijena participacija na najskuplje zdravstvene usluge, utvrđeno je Odlukom o participaciji, koju je usvojio Upravni odbor (UO) Fonda.

Umanjen će biti iznos participacije koju osigurana lica plaćaju za magnetnu rezonancu, koronarografiju, ugradnju stenta, balon dilataciju…

Tako će osiguranik za ugradnju stenta platiti 100 KM umjesto dosadašnjih 500 KM. Najveće smanjenje cijena participacije je kod kardioloških usluga.

Za koronarografiju će osiguranici umjesto dosadašnjih 260 KM plaćati 65 maraka.

Kod balon dilatacije koronarne arterije participacija je smanjena sa sadašnjih 540 KM na 134,90 KM, a ukoliko osiguranicima bude rađena koronarografija sa ugradnjom stenta, ubuduće će u troškovima participirati sa 190 KM umjesto dosadašnjih 760 KM.

Milenko Granulić, predsjednik Granskog sindikata zdravstvenih radnika RS, kaže da je ova odluka veliko olakšanje za pacijente.

"Stepen hitnosti i do sada je određivao listu čekanja za magnetnu rezonancu, što, po mojim informacijama, nije bilo problematično do sada. Niža cijena svakako je na strani pacijenata za svaku uslugu, a posebno za one najtraženije", napomenuo je on.

Činjenica je, dodao je, i da je cijena stenta u RS bila nešto viša nego u okruženju, pa je, kako je dodao, ova odluka u interesu pacijenta, te nije na štetu medicinskih radnika.

Novom Odlukom o participaciji smanjen je i procenat participacije za medicinska pomagala djeci uzrasta od 15 do 18 godina, te će ova kategorija osiguranika ubuduće za ortopedske cipele, okvire za naočare, slušni aparat i ortozu za kičmu plaćati participaciju koja iznosi pet odsto od cijene pomagala umjesto dosadašnjih 10 do 30 odsto.

Ovako značajno smanjenje participacije kod najskupljih zdravstvenih usluga do sada, kako je precizirano, omogućeno je minimalnim povećanjem participacije koja se plaća za ležanje u bolnici, odnosno za takozvani BO dan.

Odlukom o participaciji je propisano da se ona plaća samo za ograničen broj dana, odnosno ukoliko osiguranik leži u bolnici sekundarnog nivoa npr. 20 dana, participaciju će platiti za samo osam dana ležanja, a na tercijarnom nivou za maksimalno 12 dana ležanja.

To znači da će kod bolničkog liječenja na sekundarnom nivou participacija za jedan dan ležanja biti povećana sa prosječnih 7,90 KM na devet KM, a na tercijarnom nivou sa 8,90 KM na 11 maraka.

Takođe, propisano je i da ova participacija pokriva sve usluge i lijekove u toku bolničkog liječenja, što znači da hospitalizovani osiguranici neće plaćati ništa izuzev participacije za BO dan.

Usluge i cijene

Ugradnja stenta 500 KM, od 1. avgusta 100 KM

Koronarografija 260 KM, od avgusta 65 KM

Balon dilatacija koronarne arterije 540 KM, od 1. avgusta 134,90 KM

Koronarografija sa ugradnjom stenta 760 KM, od 1. avgusta 190 KM

Bolničke usluge

Na sekundarnom nivou za jedan dan ležanja sa 7,90 KM na devet KM

Na tercijarnom nivou za jedan dan ležanja sa 8,90 KM na 11 KM

Djeca od 15 do 18 godina

Participacija pet odsto od cijene umjesto 10 do 30 odsto i to za:

- ortopedske cipele

- okvire za naočare

- slušni aparat

- ortozu za kičmu

Izvor: Vebsajt Vijesti, 04.07.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772