Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o elektronskom novcu

05.06.2023.


Vlada Republike Srpske je na 23. sjednici utvrdila Nacrt zakona o elektronskom novcu koji će biti upućen na razmatranje i usvajanje u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Ovaj nacrt zakona predstavlja regulatorni odgovor na pojavu savremenih finansijskih usluga na međunarodnom tržištu, s ciljem stvaranja pravnih preduslova za njihov razvoj na domaćem tržištu putem osnivanja i poslovanja društva za izdavanje elektronskog novca.

Uređivanjem poslova izdavanja i otkupa elektronskog novca zakonom se postavljaju sigurne osnove za korišćenje digitalnog oblika novca ne samo u svakodnevnom načinu života građana, već i za efikasnije i ekonomičnije poslovanje privrednih subjekata.

Imajući u vidu da izdavanje elektronskog novca predstavlja novu finansijsku uslugu na domaćem tržištu platnih usluga, nacrtom zakona su predloženi odgovarajući kvalitativni zahtjevi u pogledu vlasničke i upravljačke strukture privrednih društava koji se namjeravaju baviti ovom djelatnošću. 


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 01.06.2023.

Naslov: Redakcija