Zastava Srbije

UIO BiH: Uvođenje diferencirane stope PDV-a ne bi imalo željene učinke

05.05.2022.


Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH) Miro Džakula smatra da uvođenje diferencirane stope PDV-a ne bi imalo željene učinke.

Obraćajući se na održanom Jahorina ekonomskom forumu izjavio je da je Bosna i Hercegovina "izuzetno porezno atraktivna država". Ocijenio je da porezna politika ne može biti ista u Bosni i Hercegovini ili primjera radi u Sloveniji, već da se ona mora prilagođavati stepenu ekonomskog razvoja. Poručio je da je jedinstvena stopa PDV-a od 17 posto prilagođena stepenu ekonomskog razvoja.

"Za ovaj nivo razvoja jedinstvena stopa od 17 posto pruža svima mogućnost da plate porez. Treba produžiti rokove za isplatu poreza do 15. u mjesecu ili čak do kraja mjeseca. Jedna godišnja porezna prijava treba biti do 28. februara", istakao je Džakula.

Komentarišući prijedloge pojedinih političara da se uvođenjem diferencirane stope PDV-a trebaju ublažiti negativne ekonomske posljedice, odgovorio im je da su na "pogrešnoj adresi" te da se socijalnim pitanjima trebaju baviti druge institucije. Među onima je koji su pri stavu da se uvođenjem diferencirane stope ne bi ništa postiglo.

"Diferencirana stopa podrazumijeva plaćanje proizvoda po određenoj stopi po npr. pet posto, 17 posto ili treći predlažu 22 posto. Nigdje na svijetu nije prepoznata viša stopa i mi bismo bili izuzetak, uveli bismo višu stopu", rekao je.

Prema njegovim riječima, postavlja se pitanje šta bi se oporezovalo s pet posto, a šta sa 17 posto. Tvrdi da bi uvođenje diferencirane stope zahtijevalo angažovanje dodatnih resursa, usložnjavanje u kontrolama i prijavama.

"Odgovorno tvrdim da efekta ne bi bilo. Manipulacijama bi se došlo do zloupotreba", dodaje.

Džakula je potom istakao primjer iz Njemačke za koji smatra da svjedoči o "prevari".

"Kada smo bili u Njemačkoj, kada se uvodio PDV, mi smo u jednom restoranu naručili picu i pivo. Dobili smo račun na kojem je PDV na pivo bio 24 posto, a na picu 12 posto. Pitam konobara zašto. On mi kaže zato što smo picu 'obračunali da ćete je vi nositi kući', zato stopa 12 posto. Dakle, automatski prevara", ispričao je.

Direktor UIO također tvrdi da sve, kako je naveo, relevantne institucije zagovaraju jedinstvenu stopu PDV-a te da u državama Evropske unije prevladava stav da se ide ka jedinstvenoj stopi. Podsjećamo, u Parlamentu Bosne i Hercegovine je nedavno predlagano uvođenje diferencirane stope PDV-a, ali ti prijedlozi do danas nisu prihvaćeni.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 02.05.2022.

Naslov: Redakcija