Zastava Srbije

UREDBA O DODJELI SREDSTAVA ZA SANIRANJE POSLJEDICA PANDEMIJE VIRUSA KORONA ZA MART 2021. GODINE: Poziv poslovnim subjektima i preduzetnicima u oblasti trgovine i ugostiteljstva da podnesu zahtjev za dodjelu sredstava do 31. maja 2021. godine

05.05.2021.


Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske poziva sve privredne subjekte iz resorne nadležnosti Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske kojima je zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije bio zabranjen rad u martu 2021. godine, da podnesu zahtjev za dodjelu sredstava u skladu sa Uredbom o dodjeli sredstava za saniranje posljedica pandemije virusa korona za mart 2021. godine ("Sl. glasnik RS", br. 39/2021). Vlada Republike Srpske usvojila je na 119. sjednici održanoj 28.04.2021. godine Uredbu o dodjeli sredstava za saniranje posljedica pandemije virusa korona za mart 2021. godine, kojom se uređuju korisnici sredstava za pružanje direktne podrške Kompenzacionog fonda Republike Srpske, uslovi za dodjelu sredstava, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za saniranje posljedica pandemije virusa korona za mart 2021. godine. Pravo na dodjelu sredstava ima poslovni subjekt ili preduzetnik koji ima registrovano sjedište u Republici Srpskoj i koji obavlja djelatnost koja je zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije bila zabranjena u periodu dužem od pet dana, počev od 4. marta 2021. godine. Pored ovih uslova, poslovni subjekt ili preduzetnik koji posluje u okviru trgovačkog centra obavezan je da ispunjava i dodatni uslov koji podrazumijeva da u periodu od 26. marta do 29. marta 2021. godine nije imao evidentiran promet putem fiskalne kase. Sredstva se odobravaju poslovnom subjektu ili preduzetniku za svakog radnika koji je na dan 31. mart 2021. godine registrovan u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa na puno radno vrijeme, u skladu sa podnesenom poreskom prijavom poreza na dohodak od ličnih primanja i doprinosa za mart 2021. godine. Poslovnim subjektima i preduzetnicima kojima je rad bio zabranjen u periodu dužem od pet, a kraćem od 15 dana sredstva po radniku odobravaju se u iznosu koji predstavlja zbir prijavljenog poreza i doprinosa na lična primanja radnika za mart 2021. godine, u skladu sa propisima kojima je uređena oblast doprinosa i poreza na dohodak. Poslovnim subjektima i preduzetnicima koji su po osnovu zaključaka Republičkog štaba za vanredne situacije u potpunosti imali zabranu obavljanja djelatnosti u periodu dužem od 15 dana u kontinuitetu, počev od 4. marta 2021. godine, sredstva po radniku odobravaju se u iznosu koji predstavlja zbir njegove prijavljene plate, poreza i doprinosa koji se plaćaju na tu platu za mart 2021. godine. Postupak dodjele sredstava sprovodi ministarstvo u čijem djelokrugu poslova su djelatnosti poslovnog subjekta ili preduzetnika. U martu 2021. godine u resornoj nadležnosti Ministarstva trgovine i turizma bilo je zabranjeno: 1. U periodu dužem od 5 dana, a kraćem od 15 dana, obavljanje djelatnosti: - u ugostiteljskim objektima za ishranu i piće (kafane, barovi, restorani, poslastičarnice, ćevabdžinice i slično) uključujući i navedene objekte koji posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojim se obavlja privredna djelatnostv(benzinske pumpne stanice i slično), šifre djelatnosti: 56.10, 56. 21, 56.29, 56.30 iz Uredbe o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske, - Trgovačkom centru iz područja djelatnosti "G", prema Uredbi o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 8/14), za djelatnosti koje se odnose na trgovinu na malo, usluge i trgovce koji pružaju usluge Trgovačkog centra, - drugim trgovačkim djelatnostima iz područja djelatnosti "G-Trgovina na veliko i malo", iz Uredbe o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske koje su se obavljale u Trgovačkom centru, kao i ugostiteljskim objektima za ishranu i piće koji su poslovali u okviru Trgovačkog centra pod uslovom da navedeni trgovci i ugostitelji nemaju zaseban ulaz u odnosu na ulaz u odnosu na glavni ulaz u Trgovački centar. 2. U periodu dužem od 15 dana: - Rad skijališta i skijaškog centra (šifre djelatnosti 93.29, 49.39.). Preporučuje sve poslovnim subjektima i preduzetnicima da prije popunjavanja Zahtjeva za dodjelu sredstava za mart 2021. godine pročitaju Uputstvo za popunjavanje zahtjeva za dodjelu sredstava za mart 2021. godine. Popunjen Zahtjev za dodjelu sredstava za mart 2021. godine se može dostaviti i u elektronskoj formi s tim da je prema Uredbi mjerodavan pisani zahtjev. Zahtjev u elektronskoj formi dostavlja se na e-mail: mtt@mtt.vladars.net ili m.vukic@mtt.vladars.net. ili m.popovic@mtt.vladars.net. Zahtjev u pisanoj formi mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica i ovjeren pečatom podnosioca zahtjeva i isti se dostavlja u zatvorenoj koverti na protokol Ministarstva ili putem pošte na adresu: MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA Trg Republike Srpske 1 78 000 Banja Luka sa naznakom "DODJELA SREDSTAVA ZA MART 2021. GODINE" Sve dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona: 051/338-738. Rok za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava za mart 2021. godine je 31. maj 2021. godine. Preuzmite: • Uputstvo za popunjavanje Zahtjeva za dodjelu sredstava za mart 2021 • Obrazac zahtjeva za dodjelu sredstava za mart 2021 • Spisak radnika za koje se traži dodjela sredstava za mart 2021

IZVOR: Izvor: Vebsajt Ministarstvo trgovine i turizma RS, 30.04.2021.

Naslov: Redakcija