Zastava Srbije

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE RS: Od 5. aprila 2021. godine na snazi nove mjere

05.04.2021.


Republički štab za vanredne situacije održao je 77. sjednicu na kojoj je donio Zaključak o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj.

Ovaj zaključak stupa na snagu, u ponedjeljak, 05.04.2021. godine. Tek stupanjem na snagu ovog zaključka prestaje da važi Zaključak o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj donesen 26.03.2021. godine.

Prema ovom Zaključku, a u cilju sprečavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji Republike Srpske i zaštite i spasavanja stanovništva od 05.04.2021. do 12.04.2021. godine zabranjuju se sva javna okupljanja u grupama većim od 30 lica, sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode), rad fitnes centrima (fitnes klubovi, bodi - bilding klubovi i slični objekti) i kulturno - umjetničkim društvima, organizacija i izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće, na otvorenom i u zatvorenom prostoru, rad "wellness" i spa centrima, rad bazenima osim za obavljanje trenažnog procesa od strane profesionalnih sportista i profesionalnih sportskih organizacija, rad skijalištima i skijaškim centrima, rad priređivačima igara na sreću kao i organizacija klasične tombole osim priređivačima internet igara i ostalih lutrijskih igara na sreću, aktivnosti unutar ustanova kulture koje podrazumijevaju istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije).

Takođe, u periodu od 05.04.2021. do 12.04.2021. godine ograničava se rad ugostiteljskim objektima za ishranu i piće uključujući objekte koji posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice i dr.) na način da se u periodu od 06:00 do 22:00 časova dozvoljava vršenje usluge dostave hrane i pića, kao i šalterska prodaja hrane i pića bez mogućnosti konzumiranja unutar i ispred ugostiteljskog objekta.

Subjekti koji vrše proizvodnju i prodaju hljeba i svježih peciva, pekarskih proizvoda, proizvoda od brašna, kolača i svježe tjestenine mogu obavljati djelatnost isključivo prodajom svojih proizvoda bez mogućnosti konzumiranja unutar prodajnog objekta uz strogo pridržavanje uputstava JZU "Institut za javno zdravstvo Republike Srpske".

U periodu od 05.04.2021. do 12.04.2021. godine obustavlja se vaspitno - obrazovni rad u prostorijama osnovnih i srednjih škola i univerziteta i ustanova za obrazovanje odraslih u Republici Srpskoj uz obavezu organizovanja nastave na daljinu korišćenjem sredstava elektronske komunikacije.

Odlukom Republičkog štaba za vanredne situacije dozvoljen je rad trgovačkim centrima.

Subjekti koji pružaju usluge građanima dužni su organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane JZU "Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske" sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisanog fizičkog rastojanja, na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u odnosu na njegovu površinu, te da odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemioloških mjera u zajedničkim prostorima objekta (glavni ulaz, prolazi, hodnici).

Pravni subjekti, republički organi uprave, organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlašćenja, kao i vaspitno – obrazovne ustanove dužni su organizovati rad od kuće za radnike za poslove za koje je to moguće.

Naređuje se štabovima za vanredne situacije jedinica lokalne samouprave, a posebno štabovima za vanredne situacije jedinica lokalne samouprave u kojima je pogoršana epidemiološka situacija da, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama, a zbog pogoršane epidemiološke situacije na svojoj teritoriji donesu restriktivnije mjere u odnosu na mjere utvrđene ovim zaključkom i da pod hitno preduzmu sve potrebne mjere i radnje na sanaciji epidemiološke situacije na teritoriji svoje lokalne samouprave, te da o preduzetim mjerama i radnjama u roku od 48 časova obavijeste Republički štab za vanredne situacije.

Republički štab za vanredne situacije donio je i Zaključak o obavezama domova zdravlja u Republici Srpskoj u obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti (COVID-19) izazvane novim virusom "SARS-CoV-2" u Republici Srpskoj. Za realizaciju ovog zaključka zadužuju se domovi zdravlja u Republici Srpskoj, a ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Ovim Zaključkom se nalaže svim domovima zdravlja u Republici Srpskoj obavezno sprovođenje mjera za reagovanje na pojavu bolesti (COVID-19) izazvane novim virusom "SARS-CoV-2", u Republici Srpskoj i to:

1)         da sve svoje raspoložive kapacitete (ljudske, prostorne, opremu) uključe u prevenciju širenje virusa "SARS-CoV-2", zbrinjavanje i rješavanje pacijenata oboljelih od COVlD-19,

2)         da sa svojih do 50% kapaciteta organizuju pružanje specijalističkih zdravstvenih usluga od 02.04.2021. godine:

         uz organizovanje strogog režima naručivanja pacijenata,

         uz obavezno korištenje maski za pacijente,

         uz pridržavanje mjera fizičke distance od dva metra i mjera lične i respiratorne higijene,

         uz obezbjeđivanje pisanih uputstava za pacijente na vidnom mjestu u čekaonici (posteri, promotivni flajeri),

         uz nošenje lične zaštitne opreme od strane zdravstvenih radnika shodno preporukama koje podrazumijevaju mjere da se svaki pacijent tretira kao potencijalno zaražen,

         uz sprovođenje trijaže pacijenata na COVID-19 i kod sumnje na isti obavezno prijavljivanje higijensko-epidemiološkoj službi doma zdravlja,

         uz pojačavanje higijenskih mjera pranja i dezinfekcije površina, prostorija i pribora za rad i

         uz pojačan inspekcijski nadzor nad sprovođenjem mjera,

3)         da prioritetno i bez zadrške sprovode epidemiološke ankete svih lica koja su bila u kontaktu sa zaraženim, sa predlaganjem odgovarajućih epidemioloških mjera i da dostavljaju JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske i nadležnim institucijama sve tražene podatke u skladu sa preporukama,

4)         da imaju planove o raspoređivanju zdravstvenih i drugih lica za funkcionisanje doma zdravlja,

5)         da u dodatnim prostornim kapacitetima sa ispunjenim uslovima vrše pregled i druge intervencije potrebne za oboljele od COVID-19 uz pridržavanje svih mjera za prevenciju i kontrolu infekcije,

6)         da obezbijede uzimanje briseva licima za koja se sumnja da su oboljela od COVID-19 ili da su zaražena virusom "SARS-CoV-2", u prostorijama za pregled i druge intervencije ili u kućnim uslovima,

7)         da centri za zaštitu mentalnog zdravlja doma zdravlja u saradnji sa centrima za socijalni rad obezbijede psihosocijalnu podršku fizičkih lica koja se nalaze u kućnoj izolaciji,

8)         da obezbijede neophodne lijekove i medicinska sredstva za sprovođenje njihovog plana rada,

9)         da održavaju redovnu komunikaciju između nadležnog doktora medicine – specijaliste epidemiologije, JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, doktora medicine – specijaliste infektologije nadležne bolnice, odnosno kliničkog centra, Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i Štaba za vanredne situacije nadležne jedinice lokalne samouprave,

10)       da u slučaju pojave infekcije izazvane virusom "SARS-CoV-2" kod zaposlenih u domu zdravlja hitno obave epidemiološko istraživanje i preduzmu sve potrebne mjere u skladu sa istim,

11)       da o svim aktivnostima i dešavanjima u domu zdravlja izvještavaju Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite,

12)       da prilikom upućivanja pacijenta u nadležnu bolnicu, odnosno klinički centar uz uputnicu za bolničko liječenje obavezno dostave i popunjenu epidemiološku anketu kreiranu od strane JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske,

13)       da nadležnoj inspekciji u jedinicama lokalne samouprave, u cilju blagovremene izrade inspekcijskih rješenja, u roku od 24 časa dostavljaju tačne i potpune podatke o licima koja su oboljela od COVID-19 ili su zaražena virusom SARS-COV-2, kao i podatke o licima koja su bila u kontaktu sa oboljelim licima,

14)       da nadležnoj inspekciji i komunalnoj policiji u jedinicama lokalne samouprave, u cilju praćenja izvršenja izrečenih upravnih mjera, dostavljaju tačne i potpune podatke o završenom zdravstvenom nadzoru nad licima iz tačke 13. ovog zaključka,

15)       da se prilikom upućivanja pacijenata oboljelih od COVID-19 iz domova zdravlja u JZU UKC Republike Srpske i javne zdravstvene ustanove - bolnice u Republici Srpskoj u kojima se liječe pacijenti oboljeli od COVID-19 pridržavaju smjernica dostavljenih od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske,

16)       da su obavezni da u saradnji sa bolnicama obavljaju kontinuiranu edukaciju zdravstvenih radnika svoje ustanove, po pitanju dijagnostike, liječenja i njege oboljelih od COVID-19,

17)       da obezbijede dodatne kapacitete za potrebe dnevnog zbrinjavanja osoba oboljelih od COVID-19, po principu dnevne bolnice.

Republički štab za vanredne situacije na 77. sjednici donio je i Zaključak o donaciji direktnih antigenskih testova za dokazivanje "SARS-CoV-2" javnim bolničkim ustanovama. Republički štab za vanredne situacije prihvatio je Informaciju o donaciji direktnih antigenskih testova za dokazivanje "SARS-CoV-2" javnim bolničkim ustanovama.

Raspodjela donacije direktnih antigenskih testova izvršiće se u skladu sa rasporednim nalogom, a za realizaciju ovog zaključka zadužen je JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 02.04.2021.

Naslov: Redakcija