Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRT STRATEGIJE RAZVOJA JAVNIH PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ ZA PERIOD 2016. – 2025. GODINA: Prema predloženoj kategorizaciji, svi javni putevi u Republici Srpskoj bi bili svrstani u autoputeve, brze puteve, magistralne puteve prvog i drugog reda, regionalne puteve prvog i drugog reda, te lokalne puteve i ulice u naselju


Narodna skupština Republike Srpske na predstojećoj sjednici razmatraće Nacrt strategije razvoja javnih puteva u Republici Srpskoj za period 2016. – 2025. godina, koji je ranije usvojila Vlada Republike Srpske.

Strategija javnih puteva prvi put se donosi u Republici Srpskoj i ima za cilj da se definiše trenutno stanje putne mreže, te postave osnovni pravci razvoja i načini njihove realizacije. Strategija bi trebala odgovoriti na pitanje koji su putni pravci prioritetni, sa aspekta razvoja privrede i sveukupnog života građana.

Operativni ciljevi ove trategije su:

• Analiza stanja postojeće putne mreže, sa akcentom na auto-puteve, brze puteve, magistralne i regionalne puteve;

• Sanacija opasnih mjesta na putnoj mreži;

• Kategorizacija putne mreže;

• Revitalizacija, modernizacija i dogradnja postojeće putne mreže;

• Sistemski pristup održavanju, zaštiti, rekonstrukciji i izgradnji putne mreže;

• Uspostavljanje evidencije o javnim putevima;

• Održivo finansiranje putne mreže;

• Povezanost Republike Srpske sa drugim entitetom, regionom i zemljama Evropske unije.

U Republici Srpkoj javni putevi se razvrstavaju na auto-puteve, brze puteve, magistralne, regionalne i lokalne puteve i na ulice u naselju. Kroz Strategiju su razmotreni precizniji kriterijumi i načini kategorizacije putnih pravaca.

Prema predloženoj kategorizaciji, svi javni putevi u Republici Srpskoj bi bili svrstani u autoputeve, brze puteve, magistralne puteve prvog i drugog reda, regionalne puteve prvog i drugog reda, te lokalne puteve i ulice u naselju.

Prilikom održavanja velikih sistema, kao što je mreža javnih puteva, najvažnije je uskladiti sredstva kojima se raspolaže, sa potrebama održavanja i unapređivanja sistema, te odrediti dinamiku ulaganja i raspodjelu tih sredstava.

U proteklom periodu u izgradnju mreže autoputeva u Republici Srpskoj uloženo je više od 320 miliona KM, dok je ugovorena vrijednost radova na dionici autoputa Banja Luka – Doboj oko 340 miliona evra.

Takođe do 2013. godine završena je rahabilitacija 1.100 kilometara regionalnih i magistralnih puteva u Republici Srpskoj, ukupne vrijednosti oko 160 miliona evra. Ovi projekti su obuhvatili neke od najvažnijih i teško oštećenih putnih veza u Republici Srpskoj, kao i oštećene mostove.

Po značaju za putnu mrežu izdvajaju se dva glavna pravca na kojima se i odvija veći dio saobraćaja. To je tzv. "sjeverni pravac" koji se proteže od granice Hrvatske, Novog Grada preko Prijedora, Banje Luke, Dervente, Modriče, Brčkog i Bijeljine do granice sa Republikom Srbijom i tzv. "istočni pravac" koji se pruža od Bijeljine preko Zvornika, Vlasenice, Han Pijeska, Istočnog Sarajeva, Rogatice, Novog Goražda (veza za Višegrad i Srbiju), Foče, Gacka do Trebinja, odakle se razdvaja prema granicama sa Republikom Hrvatskom i sa Republikom Crnom Gorom. Analizom je utvrđena jaka interakcija sa susjednim državama, posebno sa Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom – skoro 30% dnevnih putovanja u BiH se završava ili počinje u inostranstvu. Od toga oko 85% u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, dok prema zemljama zapadne Evrope ide 12% saobraćaja (ostalo 2%).

Akcionim planom do 2025. godine planirana je izgradnja mreže autoputeva i to dionice Glamočani – Mliništa – granica sa FBiH, Banja Luka – Prijedor, Brčko – Bijeljina, te dionica na koridoru 5c Doboj – Vukosavlje. U ovom periodu je planirana izgradnja izgradnja brzog puta Prijedor – Kozarska Dubica – Donja Gradina, brzog puta Lukavica – Pale – Sokolac – Rogatica – Višegrad – Vardište, brzog puta Trebinje – Bileća – Gacko – Foča – Miljevina – Ustiprača – Višegrad i brzog puta Banja Luka – Čelinac – Kotor Varoš – Obodnik, za koje je potrebno obezbijediti izvore finansiranja.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo saobraćaja i veza, 04.04.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772