Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU MANDATA VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU BIH: Ministar pravde BiH nezadovoljan Prijedlogom zakona

05.03.2020.


Ministar pravde BiH Josip Grubeša rekao je da Prijedlog zakona o prestanku mandata Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) BiH u sadašnjem sastavu koji je usvojen na prijedlog Dragana Mektića u Predstavničkom domu Parlamenta BiH i upućen Domu naroda na usvajanje po hitnom postupku ne rješava ništa.

Grubeša pojašnjava da je članom 10. Zakona o upravi("Sl. glasnik BiH", br. 32/2002, 102/2009 i 72/2017) jasno propisano da je jedan od poslova organa uprave i predlaganje i davanje preporuka iz oblasti zakonodavstva, dok je Ustavom BiH propisano da Parlament BiH donosi zakone potrebne radi sprovođenja odluka Predsjedništva ili radi obavljanja nadležnosti Parlamenta BiH prema ovome Ustavu.

- Jasno je napravljena razlika između stubova vlasti u pogledu poslova koje treba da obavljaju. Izvršna vlast treba da predlaže zakone, a Parlament da ih usvaja ili ne usvaja. Međutim, prečesto nam se u posljednje vrijeme događa da članovi Parlamenta BiH predlažu zakone, što nije dobro za sistem u kojem u izvršnoj vlasti imamo stručnjake za pisanje propisa, radimo procjene uticaja propisa i javne konsultacije, a onda nam propise mijenjaju direktno u zakonodavnoj vlasti gdje nas i ne pitaju za mišljenje niti ga uvažavaju. U više navrata u proteklom periodu je to nanijelo državnoj upravi više štete nego koristi - konstatovao je Grubeša.

Ističe da je takav slučaj i sa Mektićevim prijedlogom.

- U našem narodu stoji izreka "papir trpi sve", ali to mora stati. Ne trpi. Posljedice lošeg zakona ili zakona koji nije sistemski su nesagledive i ozbiljne - istakao je Grubeša.

Konstatuje da su aktivnosti o izmjenama i dopunama Zakona o VSTS-u intenzivirane nakon početka Strukturalnog dijaloga u BiH.

- Jasno je da je potrebno sistemski pristupiti ovom zakonu i sačiniti tekst koji će biti transformacija ovog VSTS-a u drugo koje više odgovara potrebama društva i standardima, preporukama i mišljenjima Venecijanske komisije i predstavnika Evropske mreže pravosudnih savjeta. U suštini ono što je potrebno jeste uspostavljanje ravnoteže između zaštite klasičnih načela nezavisnosti i nepristrasnosti i savremene potrebe za transparentnošću, efikasnošću i učinku sistema pravosuđa - zaključuje Grubeša.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, 02.03.2020.

Naslov: Redakcija