Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

IZMJENE ZAKONA O OSNOVAMA JAVNOG RADIO-TELEVIZIJSKOG SISTEMA I O JAVNOM RADIO-TELEVIZIJSKOM SERVISU BOSNE I HERCEGOVINE: Trenutni sistem naplate RTV takse produžen do 30. juna 2016. godine


Savjet ministara BiH usvojio je izmjene Zakona o osnovama javnog radio-televizijskog sistema i o javnom radio-televizijskom servisu Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik RS", br. 37/2002), prema kojima je rok korištenja trenutnog sistema naplate RTV takse produžen do 30. juna.

Iz Savjeta ministara BiH saopšteno je da je Ministarstvo komunikacija i transporta zaduženo da hitno pripremi novi zakon kojim bi bilo omogućeno održivo finansiranje javnih RTV sistema.

Savjet ministara BiH razmotrio je informaciju Direkcije za evropske integracije o programiranju IPA sredstava, te o potrebnim pripremama za učešće BiH na samitu u Parizu u okviru Berlinskog procesa i kandidovanju projekata u okviru Agende za povezivanje.

Zaključeno je da Ministarstvo komunikacija i transporta uspostavi radnu grupu za pripremu prijedloga strategije za promet za BiH, koja bi trebalo da bude pripremljena do jula kako bi bila obezbijeđena dalja finansijska podrška otvorenim Јavnim pozivom za sufinansiranje investicionih projekata kroz program 2016 i otvoreni javni poziv za infrastrukturne projekte u okviru 15. runde za tehničku asistenciju Investicionog fonda za Zapadni Balkan.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa nastaviće dalji rad na finalizaciji pripremljenih prijedloga paketa strateških dokumenata za okolinu kroz već uspostavljene radne grupe koje su ih i pripremale radi njihovog usvajanja na određenim nivoima vlasti u BiH, a imajući u vidu otvorena dva javna poziva za infrastrukturne projekte.

Resorno ministarstvo uspostaviće radnu grupu za pripremu prijedloga strategije za energiju za BiH i što hitnije početi rad na pripremi teksta strategije.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, najkasnije do kraja februara, dostaviće Savjetu ministara na usvajanje prijedlog akcionog plana za obnovljive izvore energije na nivou BiH, čime se direktno omogućava podnošenje aplikacije BiH u ovoj oblasti kroz otvoreni javni poziv za infrastrukturne projekte u okviru 15. runde Investicionog fonda za Zapadni Balkan.

Na sjednici je utvrđen Prijedlog sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Republike Srbije o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta, a usvojen je i Izvještaj o vođenju pregovora radi usaglašavanja ovog sporazuma.

Zaključivanjem sporazuma unapređuje se drumski prevoz putnika i tereta, koji se obavlja kao javni prevoz ili prevoz za sopstvene potrebe između dvije zemlje, te u tranzitu preko njihove teritorije, čime se intenzivira razvoj trgovinskih i ekonomskih odnosa BiH i Srbije.

Savjet ministara BiH odredio je ministra bezbjednosti u Savjetu ministara BiH Dragana Mektića da potpiše donaciju Kine BiH u opremi za skeniranje koja je namijenjena aerodromima i carinskim terminalima, u iznosu od 4.500.000 evra.


Izvor: Vebsajt RTRS, 04.02.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772