Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

INFORMACIJA O AKTUELNIM PITANJIMA U OBLASTI SPOLJNOTRGOVINSKOG POSLOVANJA I ZAŠTITE DOMAĆE PROIZVODNJE AGRARNOG SEKTORA: Carinska zaštita za poljoprivredne proizvode za koje je dokazana posebna osjetljivost, treba da ostanu na snazi do ulaska BiH u EU


Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o aktuelnim pitanjima u oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja i zaštite domaće proizvodnje agrarnog sektora.

Vlada Republike Srpske je stava da bi promjena pregovaračke pozicije BiH u pregovorima sa EU, a u vezi tradicionalne trgovine s Hrvatskom, bila izuzetno štetna po agrarni sektor Republike Srpske i BiH u cjelini, te da carinska zaštita za poljoprivredne proizvode za koje je dokazana posebna osjetljivost, treba ostati na snazi do ulaska BiH u EU.

Vlada Republike Sprske insistira kod nadležnih organa na nivou BiH da preduzmu aktivnosti na primjeni mjera koje će doprinijeti unapređenju spoljnotrgovinskog poslovanja i zaštite domaće proizvodnje u oblasti agrarnog sektora.

Ovim su potvrđeni stavovi izneseni na radnom sastanku koje je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, u saradnji sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnose i Ministarstvom trgovine i turizma, organizovalo 26. januara, sa svim predstavnicima agrarnog sektora, a povodom razgovora o potencijalnim mjerama za unapređenje spoljno-trgovinskog poslovanja i zaštite domaće proizvodnje.

Mjere za unapređenje spoljno-trgovinskog poslovanja i zaštite domaće proizvodnje koje su navedene u Informaciji su:

  • uvođenje prelevmana na osnovu Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 6/2007, 52/2011, 67/2013 i 106/2015),
  • revidiranje tarifnih kvota, koje je BiH otvorila jednostrano, među kojima su i kvote za svinjsko meso i šećer, o kojima se još može pregovarati,
  • uspostavljanje tržišno–informativnog sistema,
  • preciznije definisanje tarifne oznake "ostalo".

Obuhvaćene su i mjere za unapređenje rada graničnih organa, među kojima su

  • uvođenje obaveznog mjerenja poljoprivrednih proizvoda prilikom uvoza,
  • uvođenje pojačanih kontrola i povećanje uzimanja uzoraka na uvezene pošiljke na pet odsto, te
  • suzbijanje nelegalnih radnji na graničnim prelazima.

Među navedenim mjerama su i usvajanje Pravilnika o tržišnim standardima za voće, povrće i ostale proizvode biljnog i animalnog porijekla, te pokretanje postupka utvrđivanja porijekla sirovina u zemljama izvoznicima radi sprečavanja eventualnog reeksporta.


Izvor: Press služba Vlade Republike Srpske, 04.02.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772