Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PORESKA UPRAVA RS: Rekordna naplata javnih prihoda

05.01.2018.


Poreska uprava Republike Srpske je u 2017. godini na račun javnih prihoda Republike Srpske prikupila ukupno 2,353 milijarde maraka, što predstavlja rekordnu naplatu javnih prihoda u Republici Srpskoj, odnosno najveću godišnju naplatu javnih prihoda od osnivanja Poreske uprave Srpske, tj. od 2002. godine.

Poreska uprava Republike Srpske je u cijeloj prošloj godini zadržala pozitivan trend u naplati javnih prihoda, a što se može pripisati svakodnevnim aktivnostima koje Poreska uprava preduzima u okviru svoje nadležnosti, a koje su usmjerene prije svega na terenske kontrole i redovnu naplatu, ali i na dalje jačanje usluga poreskim obveznicima i modernizaciju svog poslovanja. Pored toga, implementacijom novog Integrisanog informacionog sistema omogućeno nam je automatsko izdavanje opomena, kao i izrada rješenja prinudne naplate, što je svakako imalo pozitivan efekat na naplatu javnih prihoda koji su u nadležnosti Poreske uprave Srpske. Implementacija novog informacionog sistema je u velikoj mjeri omogućila da određeni dio internih procesa automatizujemo i na taj način preusmjerimo zaposlene na one poslove koji daju značajnije rezultate, navodi se u saopštenju.

Tako je naplata javnih prihoda u prošloj godini veća za osam odsto u odnosu na 2016. godinu, odnosno naplaćeno je 176,5 miliona maraka više, uz snažan rast naplate i direktnih poreza i doprinosa, ali i ostalih javnih prihoda.

Kada su u pitanju direktni porezi, u 2017. godini su naplaćeni u iznosu od 466,6 miliona maraka, što je za 32,4 miliona KM ili sedam procenata više nego godinu dana ranije. Najveći rast naplate u ovom segmentu prihoda ostvaren je kod poreza na dohodak kojeg je naplaćeno 234,3 miliona KM ili 18,2 miliona maraka više. Porez na dobit je naplaćen u iznosu od 193 miliona KM ili šest odsto više, dok je značajan rast naplate zabilježen i kod prihoda od poreza na nepokretnosti koji je u 2017. godini naplaćen u iznosu od 25,1 milion KM, što je za 10 odsto ili 2,2 miliona maraka više nego u 2016. godini. Pored toga, rast naplate je zabilježen i kod poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara, i to za tri procenta.

U saopštenju je rečeno da su u 2017. godini prihodi od doprinosa su iznosili skoro 1,5 milijardi maraka, što je za sedam odsto ili čak 101,1 milion maraka više nego u uporednom periodu. Tako je za Fond PIO naplaćeno 798,8 miliona KM ili 41,7 miliona KM više, za Fond zdravstvenog osiguranja je naplaćeno 572,1 milion maraka ili 10 odsto više, dok je za Fond dječje zaštite naplaćeno 60,2 miliona KM ili šest procenata više. Veća naplata ostvarena je i kod prihoda po osnovu doprinosa za Zavod za zapošljavanje i Fond za zapošljavanje lica sa invaliditetom, i to za šest, odnosno 11 procenata.

Kod ostalih javnih prihoda, u prošloj godini je ostvarena naplata od 395,8 miliona KM, što je za 13 odsto ili 45,1 milion maraka više nego u 2016. godini. Najveći rast u ovom segmentu javnih prihoda ostvaren je kod taksi i naknada koje su naplaćene u iznosu od 246,1 milion maraka, što je za 14 odsto ili 29,3 miliona maraka više, dok je po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću naplaćeno 25,1 milion maraka ili 12 procenata više. Naplaćeni prihodi po osnovu kazni u posmatranom periodu iznosili su 20,9 miliona KM ili 15 odsto više, dok je manja naplata zabilježena jedino kod koncesionih naknada koje su u 2017. godini naplaćene u iznosu od 35,1 milion KM, što je za 9,1 milion maraka manje nego u uporednom periodu. Naime, stupanjem na snagu Zakona o izmjenama Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa za proizvodnju električne energije smanjeni su, tj. vraćeni na nivo prije poplava, iznosi naknada za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije i način plaćanja, što je jednim dijelom uticalo na manju naplatu prihoda od koncesionih naknadau ovom periodu.

Kada su u pitanju zaostale obaveze po osnovu indirektnih poreza i doprinosa za Fond solidarnosti, u 2017. godini su naplaćene u iznosu od 13.585.656 KM, što je smanjenje za 2,1 milion maraka. Na to je uticalo stupanje na snagu Zakona o prestanku važenja Zakona o posebnom doprinosu za solidarnost ("Sl. glasnik RS", br. 1/2017), koji je u primjeni od 1. januara 2017. godine, dodaje se u saopštenju.

U 2017. godini na području Republike Srpske registrovano je 1.190 poreskih obveznika-pravnih lica i 2.934 poreska obveznika-preduzetnika, dok je istovremeno odjavljeno 329 poreskih obveznika-pravnih lica i 1.176 poreskih obveznika-preduzetnika.

Poreska uprava Republike Srpske izrazila je zahvalnost svim poreskim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje poreske obaveze i poziva sve poreske obveznike da posluju u skladu sa važećim propisima i da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, te da samim tim doprinesu jačanju Republike Srpske i njene ekonomije.

Tabelarni prikaz ostvarenja naplate javnih prihoda za 2017. godinu, te poređenje sa naplatom iz 2016. godine postavljen je na internet stranici Poreske uprave Republike Srpske www.poreskaupravars.org.


Izvor: Vebsajt RTRS, 04.01.2018.

Naslov:


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772