Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

VLADA FBIH: Donijeta Uredba o dopuni Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH

04.11.2019.


Vlada Federacije BiH je na sjednici u Sarajevu usvojila informaciju o stanju u području dijalizne i transplantacijske djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, s naglaskom na zahtjeve Udruge dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije BiH.

Kako je zaključeno, Vlada strateški podržava razvoj transplantacijske medicine u FBiH s obzirom na to da ulaganje u transplantaciju spašava živote i unaprjeđuje kvalitet života pacijenata, ali donosi i značajne ekonomske benefite i smanjuje troškove za dijalizu na koju se iz Federalnog fonda solidarnosti godišnje izdvaja oko 30 milijuna KM, a ovaj fond se dijelom financira i iz Proračuna FBiH.

Federalna vlada je obvezala kliničke centre u FBiH da provođenje transplantacijske medicine bude prioritet u njihovom radu, a Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH da prati izvršenje ugovora zaključenih sa zdravstvenim ustanovama koje obavljaju transplantacijsku medicinu, naročito u dijelu plaćanja bolničkih koordinatora.

Osnivači dijaliznih centara obvezni su da u svojim proračunima za narednu godinu osiguraju sredstva za nabavu dijaliznih aparata i sredstva za provedbu aktivnosti na podizanju svijesti javnosti o značaju doniranja organa i tkiva u svrhu liječenja.

Zdravstvene ustanove koje obavljaju transplantacijsku medicinu dužne su, svaka dva mjeseca, Federalno ministarstvo zdravstva - Centar za transplantacijsku medicinu izvješćivati o napretku transplantacijske medicine, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dopunila je Uredbu o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH.

Prema novom rješenju, za člana uprave privrednog društva s većinskim učešćem državnog kapitala ne može biti imenovana osoba koja u vrijeme raspisivanja javnog konkursa ima 65 i više godina starosti, kao i koja bi za vrijeme trajanja mandata navršila 65 godina života, te ispunila zakonom predviđene uvjete za penzionisanje.

Dopune Uredbe donesene su na prijedlog premijera FBiH i njegovih zamjenika s ciljem da bude omogućeno angažiranje mladih i stručnih ljudi u upravama privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH.

Dopunjena Uredba na snagu stupa narednog dana od objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Vlada je donijela odluku o visini plata direktora i novčanih naknada za rad u upravnim i nadzornim odborima Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Pazarić, Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin, Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići, Zavoda za odgoj muške djece i omladine - Sarajevo i Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški.

Mjesečna neto plata direktora utvrđena je u rasponu od dvije do tri prosječne neto plate u FBiH, a mjesečna novčana naknada za rad u upravnim i nadzornim odborima utvrđena je za članove u visini 60 odsto od prosječne neto plate u FBiH i 80 odsto za predsjednike.

Vlada je prihvatila zaduženje FBiH kod Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju projekta regionalne deponije za čvrsti otpad u Živinicama, u iznosu do pet miliona evra.

Cilj ovog projekta je izgradnja regionalne sanitarne deponije i reciklažnog dvorišta.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 31.10.2019.

IZVOR: Vebsajt Vijesti, 31.10.2019.

IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 31.10.2019.

Naslov: Redakcija