Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

VLADA RS: Utvrđeni nacrti zakona o izmjenama i dopunama zakona o koncesijama, o zaštiti životne sredine

04.11.2019.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 44. sjednici, u Banjaluci, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama.

Razlozi za donošenje ovog zakona proizilaze iz potrebe da se pojedina rješenja preciznije definišu i, s tim u vezi, otklone određeni nedostaci u važećem Zakonu o koncesijama("Sl. glasnik RS", br. 59/2013 i 16/2018) koji su uočeni tokom njegove primjene. U tom smislu preciznije se definišu prethodne aktivnosti nadležnih organa (ministarstava) i svih drugih organa, javnih preduzeća i institucija nadležnih za izdavanje odobrenja, dozvola i saglasnosti potrebnih za realizaciju predmeta koncesije, uključujući i mišljenje jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji će se obavljati koncesiona djelatnost, za koncesije koje dodjeljuje Vlada. Takođe, preciziraju se pojedine odredbe u cilju unapređenja procesa dodjele koncesija i kvalitetnog ispunjenja ugovora o koncesiji.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine.

Primjenom Zakona o zaštiti životne sredine("Sl. glasnik RS", br. 71/2012 i 79/2015), kao i podzakonskih akata donesenih na osnovu njega, u periodu od njegovog donošenja do sada, uočene su određene poteškoće prilikom njegovog sprovođenja, a koje su u većem dijelu proceduralnog karaktera i koje će se prevazići donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine.

Naime, primjenom odredaba Zakona o zaštiti životne sredine ukazala se potreba za detaljnijim razrađivanjem pojedinih zakonskih odredaba, a što se prvenstveno odnosi na postupak prethodne procjene uticaja na životnu sredinu, te potrebu uključivanja javnosti u najranijoj fazi odlučivanja.

Vodeći računa o velikom broju neurednih zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na životnu sredinu u praksi, ukazala se potreba i za dodatnim preciziranjem sadržaja navedenog zahtjeva, kao i dokaza koji se uz isti prilažu, a u cilju postizanja ekonomičnijeg i efikasnijeg postupka prethodne procjene.

Istovremeno, razlog nastalih izmjena i dopuna ovog zakona je i dodatno usklađivanje sa EU zakonodavstvom.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o ostvarivanju prava na penzijsko i invalidsko osiguranje demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske u periodu od 01.01.1996. godine do 29.09.2000. godine.

Zadužuju se Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i Ministarstvo finansija da u Budžetu za 2020. godinu obezbijede sredstva u iznosu od 1.358.996,02 KM za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2.810 demobilisanih boraca koji su se u periodu od 01.01.1996. godine do 29.09.2000. godine nalazili na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o zasnivanju novog proizvodnog ciklusa u 2019/20 godini.

Prema procjenama stručnih službi Ministarstva i Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, u jesenjoj sjetvi 2019. godine biće zasijano ukupno 69.091 ha pod ratarskim kulturama, od čega će oko 43.670 ha biti zasijano pod pšenicom kao dominatnom ratarskom kulturom u jesenjoj sjetvi.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o stanju u proizvodnji i plasmanu junećeg mesa u Republici Srpskoj, te zadužila Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da, u cilju zaštite poljoprivrednih proizvođača, propiše mjere podsticaja za interventni otkup tržišnih viškova tovnih junadi u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo finansija da u agrarnom budžetu za 2020. godinu planira dodatna sredstva u iznosu od 2.000.000 KM za realizaciju pomenutih mjera.

Vlada Republike Srpske zahtjeva od nadležnih organa na nivou BiH da hitno preduzmu sve aktivnosti po pitanjima zaštite poljoprivredne proizvodnje, sa posebnim osvrtom na goveđe meso, ali i druge mjere koje imaju za cilj zaštitu i promociju domaće proizvodnje, kao što su međunarodni ugovori o trgovini i slično.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o projektima Republike Srpske u okviru integrisanog razvoja koridora rijeke Save i Drine.

U Programu za integrisani razvoj koridora rijeka Save i Drine koji je pripremila Svjetska banka predloženi su projekti u oblasti vodoprivede, saobraćaja, životne sredine i turizma, a koji imaju za cilj smanjenje rizika od poplava i suša, unapređenje vodnih puteva, zaštitu životne sredine i razvoj turizma. Projekat je regionalnog karaktera i uključuje sve zemlje koje su u slivu rijeke Save – Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru.

Zadužuju se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo saobraćaja i veza, Ministarstvo trgovine i turizma, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i Ministarstvo finansija da, u skladu sa svojim nadležnostima, nastave aktivnostima na realizaciji projekata.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o dodjeli novčane pomoći izrazito nerazvijenim opštinama, u ukupnom iznosu od 19.000,00 KM.

Ovom odlukom odobrava se isplata novčane pomoći izrazito nerazvijenim opštinama, za nabavku materijalno-tehničke opreme u svrhu jačanja kapaciteta matičnih službi i poboljšanja kvaliteta javnih usluga za građane.

Po 1.000 KM odobrava se opštinama: Berkovići, Vukosavlje, Istočni Drvar, Istočni Mostar, Istočni Stari Grad, Jezero, Kalinovik, Kneževo, Krupa na Uni, Kupres, Lopare, Novo Goražde, Osmaci, Oštra Luka, Rudo, Sreberenica, Trnovo, Čajniče i Šekovići.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 31.10.2019.

Naslov: Redakcija