Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijet Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije

04.10.2023.


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Kabineta predsjedavajuće, jednoglasno je donijelo Odluku o isticanju zastave Evropske unije (EU) u ministarstvima, upravnim organizacijama i drugim tijelima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine – u novom tekstu.

Isticanjem zastave EU-a uz zastavu BiH, Vijeće ministara BiH, nakon što je Bosna i Hercegovina dobila status kandidata, izražava opredijeljenost i posvećenost ciljevima i evropskim vrijednostima na kojima počiva EU, kao što su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokratije, jednakosti, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina, u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost žena i muškaraca.

Prema Odluci, uz zastavu BiH, na zgradi u kojoj se nalazi sjedište ministarstva, upravne organizacije i drugog tijela koje je osnovalo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ističe se zastava Evropske unije. Prednost u isticanju ima zastava Bosne i Hercegovine. Kada se ističu jedna pored druge, zastava Bosne i Hercegovine se nalazi s lijeve strane, sprijeda gledano, u odnosu na zastavu Evropske unije.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku BiH.

BiH U CARINSKOM PROGRAMU EVROPSKE UNIJE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Prijedlog sporazuma između Evropske unije i Bosne i Hercegovine о učestvovanju Bosne i Hercegovine u carinskom programu Unije (Customs), predlagača Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Na ovaj način Bosna i Hercegovina praktično nastavlje učestvovanje u ovom programu, nakon što je Customs 2020. uspješno implementiran u periodu od 2014. do 2020. godine.

Novi sporazum omogućava Bosni i Hercegovini korištenje resursa i znanja EU-a u oblasti carina za lakše integriranje u Evropsku uniju, uz unapređenje administrativnih postupaka u oblasti carina, bolju razmjenu informacija i tehničku podršku u jačanju kapaciteta BiH u ovoj oblasti.

Opći cilj programa Customs je podrška carinskoj uniji i carinskim tijelima u njihovu zajedničkom radu i djelovanju kao jednom tijelu kako bi se zaštitili finansijski i privredni interesi Unije i njezinih država članica, osigurala sigurnost i zaštita unutar Unije u borbi protiv nepoštene i nezakonite trgovine, uz istodobno olakšavanje zakonite poslovne aktivnosti.

Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

NOVI PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA E-AUKCIJE, S OZNAKOM “EI”

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za javne nabavke, donijelo je Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije, kojim se djelimično usklađuje zakonodavstvo BiH s pravnom stečevinom Evropske unije u ovoj oblasti.

Ovim pravilnikom, koji nosi oznaku “EI”, želi se osigurati smanjivanje troškova javnih sredstava i potaknuti konkurencija kako bi se osigurala bolja vrijednost za novac te unaprijedila transparentnost postupka javne nabavke.

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije ima potencijal za značajna poboljšanja efikasnosti pojedinačnih postupaka javnih nabavki, cjelokupnog sistema i djelovanja tržišta javnih nabavka.

Novim pravilnikom, čija primjena počinje 1. 1. 2024. godine, zamijenit će stari, koji je stupio na snagu 2016. godine.

RATIFIKACIJA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog odluke o ratifikaciji Međunarodnog sporazuma između Evropske unije, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, o učestvovanju BiH u programu Unije pod nazivom Program jedinstvenog tržišta, koji je potpisan 18. jula 2023. godine u Briselu.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH će prijedlog ove odluke dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru ratifikacije.

RAZRJEŠENJA I IMENOVANJA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova o isteku mandata direktoru i pomoćniku direktora Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini te o upražnjenom mjestu pomoćnika direktora Centra za uklanjanje mina u BiH.

Dužnosti direktora i pomoćnika direktora za operacije Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini razriješeni su Saša Obradović i Dragan Stojak, zbog isteka mandata.

Za vršitelja dužnosti direktora Centra za uklanjanje mina u BiH do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, imenovan je Enis Horozović.

Za v. d. pomoćnika direktora Centra za uklanjanje mina za operacije, odnosno za podršku i finansije, imenovani su Ivan Dunđer i Biljana Ristić do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Na sjednici je Jelena Cvijetić razriješena dužnosti v. d. zastupnika Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava na lični zahtjev radi preuzimanja dužnosti pravobranioca/zamjenika pravobranioca BiH.

Istovremeno je na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice utvrđen i bit će dostavljen na imenovanje Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine prijedlog dva člana iz Vijeća ministara BiH za komisiju za izbor i imenovanje zastupnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava.

SAGLASNOST ZA GLASANJE DRŽAVLJANA POLJSKE U BiH

Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost za glasanje državljana Republike Poljske na teritoriji Bosne i Hercegovine u povodu održavanja izbora za Sejm i Senat Republike Poljske.

Državljani Republike Poljske koji borave u Bosni i Hercegovini mogu glasati u poljskoj Ambasadi u Sarajevu 15. 10. 2023. godine u terminu od 7:00 do 21:00 sat.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 03.10.2023.

Naslov: Redakcija