Zastava Srbije

ZAKON O POSREDOVANjU U PROMETU NEKRETNINA: Zakonom je propisano da posrednik za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina mora imati najmanje jedno stalno zaposleno stručno osposobljeno lice. To stručno osposobljeno lice, definirano kao agent posredovanja, svoju stručnost i osposobljenost dokazuje s položenim ispitom za agenta posredovanja

04.10.2021.


Zakon o posredovanju u prometu nekretnina ("Sl. novine FBiH", br. 75/2021), kojim se prvi put u Federaciji zakonski uređuje ta djelatnost, stupio je na snagu, potvrdio je federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović i dodao da je od 30. septembra nadležnim tržišnim inspekcijama dat zakonski alat za suzbijanje nelegalnog rada u ovoj djelatnosti.

- Zakon o posredovanju u prometu nekretnina predviđa kazne za one koji ga ne poštuju, a one se kreću u između 1.000 do 30.000 KM u zavisnosti da li je Zakon prekršilo fizičko ili pravno lice. Zakonom je propisana kazna između 2.000 do 10.000 KM za nelegalan rad pojedinaca koji uz naknadu posreduju u prometu nekretnina. Inspekcijski nadzor nad provođenjem Zakona i podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog zakona vrše federalne i kantonalne tržišne inspekcije - rekao je ministar Vujanović.

Govoreći o razlozima za donošenje Zakona, naveo je da dosadašnji izostanak posebne zakonske regulative koja uređuje djelatnost posredovanja u prometu nekretnina najvažniji razlog, a zbog kojeg se u ovoj oblasti javlјao niz problema. Time su najviše, kako kaže, bili pogođeni registrovani poslovni subjekti koji se bave ovom djelatnošću, kao i građani i pravna lica koja koriste usluge posredovanja.

Također, veoma bitan razlog za donošenje ovog zakona je stvaranje pravne sigurnosti za građane i pravna lica u korištenju usluga posrednika, stavljanje ove djelatnosti u zakonske okvire i posebno suzbijanje nelegalnog rada osoba koje se bave posredovanjem.

Do sada neuređeno pravno stanje pogodovalo je, tvrdi ministar, većem broju pojedinaca koji su uz naknadu posredovali u prometu nekretnina bez ikakve registracije.

- Svjedoci smo da se veliki broj transakcija na tržištu nekretnina obavlјa uz posredovanje pojedinaca, koji na razne načine, bilo putem društvenih mreža i raznih portala, putem elektronskih i printanih medija ili postavljanjem štampanih oglasa na raznim javnim mjestima, oglašavaju prodaju jedne ili više nekretnina. Navedenim pojedincima ovim zakonom zabranjeno je obavljanje posredovanja uz novčanu naknadu i za to je propisana kazna u iznosu od 2.000 do 10.000 KM. Budući da je za mnoge od njih to trenutno značajan izvor prihoda, očekuje se značajno povećanje broja osoba koje će legalizovati svoj rad u ovoj oblasti - istakao je ministar.

Uvjeren je da će zakonsko uređenje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina sigurno doprinijeti jačanju konkurentnosti poslovnih subjekata u ovoj oblasti, smanjenju sive ekonomije, podizanju nivoa stručnosti, profesionalizma i etičkog ponašanja tih poslovnih subjekata, a time će se i nivo i kvalitet usluge podići na viši nivo.

Na pitanje ko se sve može baviti poslovima posredovanja i koje su njihove zakonske obaveze, ministar Vujanović je istakao da Zakon propisuje obaveznu registraciju i jasne uslove koje pravna i fizička lica moraju da ispunjavaju za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina uz novčanu naknadu.

- Za spomenute poslovne subjekte, ovim zakonom je uveden pojam posrednik u prometu nekretnina koji može biti pravno ili fizičko lice, registrovano za obavljanje djelatnosti posredovanja, koje ima sjedište ili podružnicu na području Federacije i koje je upisano u Registar posrednika. Isto tako, propisano je uvođenje Registra posrednika u prometu nekretnina i obavezan upis posrednika u isti pri Federalnom ministarstvu trgovine. Uvođenjem Registra posrednika i njegovom dostupnošću putem interneta osigurava se javnost podataka, kao jedan od osnovnih uslova za veću sigurnost poslovanja u ovoj oblasti - ukazao je Vujanović.

Zakonom je propisano da posrednik za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina mora imati najmanje jedno stalno zaposleno stručno osposobljeno lice. To stručno osposobljeno lice, definirano kao agent posredovanja, svoju stručnost i osposobljenost dokazuje s položenim ispitom za agenta posredovanja.

- Ova oblast će se sveobuhvatno urediti tek po donošenju podzakonskih akata koji će se donijeti najkasnije do 31. decembra i posrednicima je ostavljen rok od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona da usklade svoje poslovanje s njegovim odredbama. Rok od 18 mjeseci se odnosi na obavezu polaganja stručnog ispita za agente posredovanja i upis poslovnih subjekata u Registar posrednika, a sve ostale odredbe Zakona i podzakonskih akata primjenjuju se od dana njihovog stupanja na snagu - istakao je Vujanović.

Značajnim smatra to što će primjenom ovog zakona posrednici morati da s nalogodavcem zaključe Ugovor o posredovanju u pisanoj formi s propisanim sadržajem, jer je to osnov za ovaj posao, a zabranjeno je i oglašavanje za prodaju nekretnine ukoliko ovog ugovora nema.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 30.09.2021.

Naslov: Redakcija