Zastava Srbije

U PRIPREMI NACRT ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI FBIH

04.09.2023.


Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva finansija povodom zahtjeva Ministarstva sigurnosti BiH za davanje mišljenja u vezi Nacrta zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Kako je obrazloženo, Radna grupa koju je imenovalo Vijeće ministara BiH je u završnoj fazi izrade prijedloga teksta ovog nacrta zakona, koji će biti predmet MONEYVAL evaluacije, a Ministarstvo sigurnosti BiH je zatražilo mišljenje s ciljem preciziranja nadležnih organa koji će sa entitetskog nivoa biti zaduženi za nadzor nad obveznicima za provedbu ovog zakona.

Federalna vlada zaključkom je imenovala Federalnu upravu za inspekcijske poslove kao nadležni organ za vršenje nadzora u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti za obveznike iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Također, Federalna uprava obavezana je da izvrši nužne korekcije u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, u smislu utvrđivanja radnih mjesta za federalne inspektore koji će vršiti navedene nadzore.

Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da Federalnoj upravi osigura sva potrebna finansijska sredstva s ciljem blagovremene realizacije potrebnih, administrativnih, kadrovskih i tehničkih pretpostavki za efikasno vršenje ovog nadzora.

Drugim zaključkom Vlada je prihvatila izjašnjenja Komisije za vrijednosne papire FBiH, Agencije za nadzor osiguranja FBiH, Federalnog ministarstva pravde, Federalne uprave za inspekcijske poslove, te Agencije za bankarstvo FBiH, na osnovu kojih je sačinjen zbirni tabelarni pregled nadzornih organa za obveznike iz Nacrta zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Ova izjašnjena i zbirni tabelarni pregled kao sastavni dio ovog zaključka bit će dostavljena Ministarstvu sigurnosti BiH.

Oba zaključka Vlade FBiH stupaju na snagu danom donošenja.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 31.08.2023.

Naslov: Redakcija